Views
1 week ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Skapa en ny mapp Du kan

Skapa en ny mapp Du kan skapa en ny mapp på ett minneskort för att lagra bilder. En ny mapp skapas med ett nummer ett steg högre än det högsta nummer som används för tillfället, och den nya mappen blir till ny lagringsmapp. MENU-knapp t 2 t [Ny mapp] Val av lagringsmapp När standardformatet för mappar är valt och det finns två eller flera mappar går det att välja vilken mapp som ska användas för att lagra bilder. MENU-knapp t 2 t [Välj mapp] t Välj önskad mapp Obs! • Det går inte att välja mapp när du väljer inställningen [Datumformat]. Formatering av minneskort Observera att all data på minneskortet försvinner för gott när man formaterar det, inklusive skyddade bilder. MENU-knapp t 1 t [Formatera] t [OK] Obs! • Medan formateringen pågår lyser läsnings/skrivningslampan. Mata aldrig ut minneskortet medan lampan lyser. • Formatera minneskortet i kameran. Om man formaterar minneskortet på en dator kan det hända att det inte går att använda i den här kameran, beroende på vilken sorts format som används. • Formateringen kan ta flera minuter beroende på minneskortet. 126

Ändring av brusreduceringsinställningen Inaktivering av brusreducering vid tagning med lång exponeringstid När du ställer slutartiden på en sekund eller däröver (tagning med lång exponeringstid) slås brusreduceringen på för lika lång tid som slutaren är öppen. Detta görs för att minska de korniga störningar som ofta uppträder vid långa exponeringar. När brusreduceringsprocessen är igång visas ett meddelande och det går inte att ta fler bilder då. Välj [På] för att prioritera bildkvaliteten. Välj [Av] för att prioritera tagningens tajming. MENU-knapp t 2 t [Långexp.brusred] t [Av] Obs! • Brusreducering utförs inte vid kontinuerlig tagning eller kontinuerlig gaffling, även om den är inställd på [På]. • När exponeringsläget är inställt på AUTO eller scenval, kan du inte stänga av brusreducering. Ställa in brusreduceringen vid hög ISO-känslighet Vid tagning med ISO inställt på 1600 eller högre reducerar kameran bruset som blir mer påfallande när kamerakänsligheten är hög. Välj [Hög] för att prioritera bildkvaliteten. Välj [Normal] för att prioritera tagningens tajming. MENU-knapp t 2 t [Hög-ISO brusred] t [Normal] Ändring av inställningar Obs! • [Normal] väljs automatiskt för kontinuerlig tagning eller kontinuerlig gaffling, även när du ställer in den på [Hög]. 127