Views
6 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

• Vi rekommenderar att

• Vi rekommenderar att du laddar upp batteripaketet i en omgivning där temperaturen är mellan 10 och 30°C. Det kan hända att du inte kan ladda upp batteripaketet effektivt om temperaturen inte ligger inom detta område. Obs! • Anslut batteriladdaren till närmaste vägguttaget. • Dra ut stickkontakten ur vägguttaget när uppladdningen är färdig och ta ut batteripaketet från batteriladdaren. Om du lämnar kvar batteripaketet fullt uppladdat i laddaren kan dess brukstid förkortas. • Ladda inte upp några andra sorters batteripaket än batteripaket i ”InfoLITHIUM” M- serien i batteriladdaren (medföljer) kameran. Andra sorters batterier än de av föreskriven typ kan börja läcka, bli överhettade eller explodera om man försöker ladda upp dem, vilket kan leda till elstötar eller brännskador. • Om CHARGE-lampan blinkar kan det betyda att det är fel på batteripaketet eller att fel sorts batteripaket är isatt. Kontrollera att batteripaketet är av specificerad typ. Om batteripaketet är av specificerad typ så ta av det, byt ut det mot ett nytt eller annat batteripaket och kontrollera om batteriladdaren nu fungerar som den ska. Om batteriladdaren fungerar som den ska var det förmodligen fel på batteripaketet. • Om batteriladdaren är smutsig kan det hända att det inte går att ladda upp batteripaketet ordentligt. Rengör batteriladdaren med en torr duk eller dylikt. För att använda kameran utomlands — Strömkällor Det går att använda kameran, batteriladdaren och nätadaptern AC- PW10AM (säljs separat) i alla länder och områden med en nätspänning på 100 V – 240 V växelström, 50/60 Hz. Obs! • Använd ingen eltransformator (resetransformator) eftersom det kan leda till fel på kameran. 12

Sätta i det uppladdade batteripaketet 1 Skjut spärren i pilens riktning och öppna locket till batterifacket. 2 Håll spärren undantryckt med kanten på batteripaketet och tryck in det så långt det går. Förbereda kameran Spärr 3 Stäng batterifacket. För att ta ut batteripaketet Stäng av kameran och skjut spärren i pilens riktning. Var försiktig så att du inte tappar batteripaketet. Spärr 13