Views
8 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Inställning av

Inställning av LCD-skärmen Manuell inställning av LCD-skärmens ljusstyrka LCD-skärmens ljusstyrka justeras automatiskt enligt omgivningens ljusförhållande med hjälp av ljussensorn (sidan 32). Det går att ställa in LCD-skärmens ljusstyrka manuellt. MENU-knapp t önskad inställning 1 t [LCD-ljusstyrka] t [Manuell] t Välj Obs! • När funktionen är inställd på [Auto], täck inte över ljussensorn med handen eller liknande. • När du använder kameran med nätadaptern AC-PW10AM (säljs separat), ställs LCD-skärmens ljusstyrka alltid in på det ljusaste även om du väljer [Auto]. Inställning av bildens visningstid direkt efter tagning (snabbgranskning) Du kan kontrollera den tagna bilden på LCD-skärmen direkt efter tagningen. Du kan ändra tiden för hur länge den visas. MENU-knapp t inställning 1 t [Snabbgranskning] t Välj önskad Obs! • Under snabbgranskning visas inte bilden i vertikalt läge även om [Uppsp.p.höjden] är inställd på [Auto-rotering] (sidan 111). 130

Håll LCD-skärmen påslagen när du tittar i sökaren När LIVE VIEW/OVF-knappen ställs på ”OVF”, stängs LCD-skärmen av då man tittar in i sökaren. Med standardinställningen släcks LCD-skärmen medan du tittar in i sökaren för att minska batteriförbrukningen. Om du vill slå på LCD-skärmen medan du tittar in i sökaren skall du välja [Av]. MENU-knapp t 1 t [Auto-av sökare] t [Av] Aktivera/inaktivera hjälplinjer Du kan välja om hjälplinjer ska visas eller inte i läget för kontroll av manuell skärpeinställning (sidan 81) MENU-knapp t 1 t [Rutnät] t Välj önskad inställning Ändring av inställningar 131