Views
8 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Kontrollera kamerans

Kontrollera kamerans version Visa versionen Visa kamerans version. Kontrollera versionen när en uppdatering av den fasta programvaran släpps. MENU-knapp t 3 t [Version] Obs! • En uppdatering går bara att utföra när batterinivån är (tre återstående laddningssymboler) eller mer. Vi rekommenderar att du använder ett tillräckligt laddat batteri eller nätadaptern AC-PW10AM (säljs separat). 132

Återställning till standardinställningarna Det går att återställa kamerans huvudfunktioner. MENU-knapp t 3 t [Fabriksinställn] t [OK] Följande funktioner återställs. Punkter Återställs till Exponeringskompensation (89) ±0.0 Visning av tagningsinformation (69) Grafisk visning Uppspelningsskärm (111) Enbildsskärm (med tagningsinformation) Matningsläge (104) Enbildsmatning Blixtläge (84) Fyllnadsblixt (varierar beroende på om den inbyggda blixten är uppfälld eller inte) Autofokusläge (78) AF-A AF-område (79) Brett Ansiktsavkänning (48) På Leendeavkänning (109) Av ISO (99) AUTO Mätmetod (93) Flersegment Blixtkompens. (91) ±0.0 Vitbalans (100) AWB (Automatisk vitbalans) Färgtemperatur/Färgfilter (101) 5500K, Färgfilter 0 Specialinställd vitbalans (102) 5500K DRO/Auto HDR (94) DRO Auto Kreativa inst. (97) Standard Tagningsmenyn Ändring av inställningar Punkter Återställs till Upplösning (123) L:14M (DSLR-A550)/ L:12M (DSLR-A500) Aspekt (123) 3:2 Kvalitet (124) Fin Blixtstyrning (92) ADI-blixt AF-belysning (86) Auto 133