Views
7 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

4 Dubbelklicka på

4 Dubbelklicka på mappen [Dokument]. Högerklicka sedan på fönstret ”Dokument” för att visa menyn och klicka på [Klistra in]. Bildfilerna kopieras till mappen ”Dokument”. • Om det redan finns en bild med samma filnamn i destinationsmappen tänds ett meddelande för bekräftelse av överskrivningen. När man skriver över den gamla bilden med en ny raderas originalfilen. Om du vill kopiera bildfilen till datorn utan att skriva över den gamla filen, så ändra filnamnet och kopiera sedan bildfilen. Observera dock att om man ändrar filnamnet kan det hända att det inte går att spela upp den bilden på kameran längre (sidan 140). För Macintosh 1 Dubbelklicka på den nyligen skapade ikonen t [DCIM] t mappen där de bilder som ska kopieras finns lagrade. 2 Dra bildfilerna till hårddiskikonen. Bildfilerna kopieras till hårddisken. Titta på bilder på datorn För Windows 1Klicka på [Start] t [Dokument] (för Windows XP: [Mina dokument]). • För att visa RAW-bilder, krävs den medföljande ”Image Data Converter SR”- programvaran (sidan 145). 2Dubbelklicka på önskad bildfil. Bilden visas. 138

För Macintosh Dubbelklicka på hårddiskikonen t önskad bildfil för att öppna den bildfilen. Avbryt USB-anslutningen Utför i förväg varje procedurer för Windows eller Macintosh som listas nedan när: • Kopplar loss USB-kabeln. • Tar bort minneskortet. • Stänger av kameran. x För Windows Dubbelklicka på i aktivitetsfältet och klicka sedan på (USBmasslagringsenhet) t [Stoppa]. Bekräfta enheten i bekräftelsefönstret, och klicka sedan på [OK]. Därmed är enheten bortkopplad. x För Macintosh Dra enhetsikonen eller minneskortets ikon till ”Papperskorgen”. Kameran kopplas bort från datorn. Visning av bilder på datorn 139