Views
7 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Lagringsdestinationer

Lagringsdestinationer och filnamn för bildfiler Bildfilerna som lagras med kameran är grupperade i mappar på minneskortet. Exempel: för att se mapparna i Windows Vista AMappar med bilddata som spelats in med den här kameran. (De första tre siffrorna anger mappnumret.) BDet går att skapa en mapp i datumformat (sidan 125). • Det går inte att lagra eller spela upp några bilder i mappen ”MISC”. • Bildfilernas namn ser ut på följande sätt. ssss (filnummer) står för ett nummer mellan 0001 och 9999. Sifferdelen i namnet på en RAW-datafil och motsvarande JPEG-fil är densamma. – JPEG-filer: DSC0ssss.JPG – JPEG-filer (Adobe RGB): _DSCssss.JPG – RAW-datafil (i annat format än Adobe RGB): DSC0ssss.ARW – RAW-datafil (Adobe RGB): _DSCssss.ARW • Det kan hända att filtillägget inte visas beroende på datorn. Kopiera bilder som lagrats på en dator till ett minneskort och visa bilderna I det här avsnittet beskrivs denna process, med en Windows-dator som exempel. Steg 1 kan hoppas över om filnamnet inte har ändrats. När du använder den medföljande ”PMB”-programvaran, kan du enkelt kopiera bilder (sidan 142). 140

1 Högerklicka på bildfilen, och klicka sedan på [Byt namn]. Ändra filnamnet till ”DSC0ssss”. • Mata in ett nummer från 0001 till 9999 i ssss. • Om det tänds ett meddelande för bekräftelse av överskrivning så mata in ett annat nummer. • Det kan hända att det visas ett filtillägg beroende på hur datorn är inställd. Filtillägget för bilder är JPG. Ändra inte filtillägget. 2 Kopiera bildfilen till mappen på minneskortet i följande ordning. 1 Högerklicka på bildfilen, och klicka sedan på [Kopiera]. 2 Dubbelklicka på [Flyttbar disk] i [Dator] (för Windows XP: [Den här datorn]). 3 Högerklicka på mappen [sssMSDCF] i mappen [DCIM] och sedan på [Klistra in]. • sss står för ett nummer mellan 100 och 999. Obs! • Det kan hända att det inte går att spela upp vissa bilder beroende på upplösningen. • Vi kan inte garantera att det går att spela upp bilder på kameran om bildfilen har bearbetats på en dator eller om bilden är tagen med en annan kameramodell. • Om det inte finns någon mapp skapar du först en mapp med kameran (sidan 126) och kopiera sedan bildfilen. Visning av bilder på datorn 141