Views
7 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

3 Ta ut CD-ROM-skivan

3 Ta ut CD-ROM-skivan när installationen är klar. Följande mjukvaror installeras och genvägsikoner visas på skrivbordet. • Sony Image Data Suite ”Image Data Converter SR” ”Image Data Lightbox SR” • Sony Picture Utility ”PMB” ”PMB-guide” x Macintosh • Logga på som administratör. 1 Slå på din Macintosh-dator och lägg i CD-ROM-skivan (medföljer) i CD-ROM-enheten. 2 Dubbelklicka på CD-ROM-ikonen. 3 Kopiera filen [IDS_INST.pkg] i [MAC]-mappen till hårddiskikonen. 4 Dubbelklicka på filen [IDS_INST.pkg] i mappen med de kopierade filerna. • Följ anvisningarna på skärmen för att göra klart installationen. Obs! • När det tänds ett meddelande om att datorn behöver startas om, startar du om datorn enligt anvisningarna på skärmen. 144

Användning av ”Image Data Converter SR” Obs! • Om du sparar en bild som RAW-data sparas bilden i ARW2.1-format. Med ”Image Data Converter SR” kan du: • Redigera bilder som är lagrade i RAW-format och göra olika korrigeringar för t.ex. tonkurvan och skärpan. • Justera bilders vitbalans, exponering och kreativa inställningar m.m. • Spara bilderna som visas och redigera dem på en dator. Du kan antingen lagra bilden i RAW-format eller lagra den i generellt filformat. • Mer information om ”Image Data Converter SR” finns i Hjälp. För att starta Hjälp, klicka på [Start] t [Alla program] t [Sony Image Data Suite] t [Hjälp] t [Image Data Converter SR Ver.3]. Användning av ”Image Data Lightbox SR” Med ”Image Data Lightbox SR” kan du: • Visa och jämföra RAW/JPEG-bilder som lagrats med denna kamera. • Rangordna bilderna på en femgradig skala. • Ställa in färgetiketter och så vidare. • Visa en bild med ”Image Data Converter SR” och göra justeringar på den. • Mer information om ”Image Data Lightbox SR” finns i Hjälp. För att starta Hjälp från startmenyn, klickar du på [Start] t [Alla program] t [Sony Image Data Suite] t [Hjälp] t [Image Data Lightbox SR]. Visning av bilder på datorn 145