Views
6 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Avlägsna batterifackets

Avlägsna batterifackets lock Batterifackets lock kan avlägsnas för att sätta på vertikalgreppet VG-B50AM (säljs separat). För att avlägsna locket skall du trycka spärren i pilens riktning och skjuta ut det. För att sätta på locket skall du sätta knoppen i hålet, dra ner spärren, och skjuta in det. Kontrollera den återstående batterinivån Kontrollera nivån med följande indikatorer och procentindikatorer som visas på LCD-skärmen. Batterinivå Hög ”Batteriet slut” Vad är ett ”InfoLITHIUM”-batteripaket? Ett ”InfoLITHIUM”-batteripaket är ett litiumjonbatteripaket som har funktioner för utbyte av information gällande kamerans användningsförhållanden. När du använder ”InfoLITHIUM”-batteripaket visas den återstående batteritiden i procent enligt kamerans användningsförhållanden. Obs! • Den visade nivån är eventuellt inte rätt under vissa förhållanden. • Utsätt inte batteripaketet för vatten. Batteripaketet är inte vattentätt. • Lämna inte batteripaketet på alltför varma ställen, som t.ex. i en bil eller under direkt solljus. Tillgängliga batteripaket Använd endast batteripaket av typen NP-FM500H. Observera att batteripaketen NP-FM55H, NP-FM50 och NP-FM30 inte går att använda. Låg Det går inte längre att ta bilder. 14

Effektiv användning av batteripaketet • Batteriets prestanda sjunker vid låg temperatur. Det betyder att batteripaketet har kortare användningstid på kalla ställen och att hastigheten vid kontinuerlig tagning blir långsammare. Vi rekommenderar att du lägger batteripaketet i en ficka nära kroppen för att värma upp det, och väntar med att sätta i det i kameran tills precis innan tagningen. • Batteripaketet tar slut snabbt om du använder blixten ofta, använder kontinuerlig tagning ofta eller sätter på och stänger av kameran ofta. • Tiden som är tillgänglig i Live View-läget är kortare än i sökarläget. Använd sökarläget om du upplever att batteriet varar för kort tid. Om du gör det varar batteriet längre. Batteripaketets livslängd • Batteripaketets livslängd är begränsad. Batteripaketets kapacitet sjunker både efter hand som det används och med tiden. Om batteripaketets användningstid börjar bli avsevärt kortare beror det förmodligen på att det är förbrukat. Köp ett nytt batteripaket. • Batteripaketets livslängd beror på förvarings- och användningsförhållandena för respektive batteripaket. Förbereda kameran Förvaring av batteripaketet Även om batteripaketet inte ska användas på länge så skall du för att förlänga dess livslängd ta fram det en gång om året och ladda upp det helt, och sedan använda upp hela laddningen i kameran innan du stoppar undan det igen på ett torrt, svalt ställe. 15