Views
8 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

3 Anslut kameran till

3 Anslut kameran till skrivaren. 1 Till USBkontakt USB-kabel 2 Till USB-kontakt 4 Slå på kameran och skrivaren. Skärmen som används för att välja bilder som du vill skriva ut visas. Steg 2: Utskrift 1 Välj bilden som du vill skriva ut med b/B på kontrollen och tryck sedan på kontrollens mitt. • För att avbryta trycker du en gång till på mitten. 2 Välj [OK] i menyn och tryck sedan på kontrollens mitt. Bilden skrivs ut. • När skärmen som anger att utskriften är klar visas skall du trycka på kontrollens mitt. 3 Upprepa steg 1 och 2 om du vill skriva ut fler bilder. För att avbryta utskriften Om man under pågående utskrift trycker på kontrollens mitt så avbryts utskriften. Koppla loss USB-kabeln eller stäng av kameran. Gör om ovanstående procedur (stegen 1 och 2) om du vill skriva ut igen. 150

Övrigt Tekniska data Kamera [System] Kameratyp Objektiv [Bildsensor] Digital systemkamera med inbyggd blixt och utbytbart objektiv Alla α-objektiv Bildformat DSLR-A550 23,4 × 15,6 mm (APS-Cformat) CMOS-bildsensor DSLR-A500 23,5 × 15,6 mm (APS-Cformat) CMOS-bildsensor Totalt antal bildpunkter för bildsensorn DSLR-A550 Ca. 14 600 000 bildpunkter DSLR-A500 Ca. 12 900 000 bildpunkter Effektivt antal bildpunkter på kameran DSLR-A550 Ca. 14 200 000 bildpunkter DSLR-A500 Ca. 12 300 000 bildpunkter [SteadyShot] System Bildsensorförflyttningsmekanism [Dammskyddsfunktion] System Lågpassfilter med laddat skyddsskikt och bildsensor-förflyttningsmekanism [Autofokussystem] System TTL-fasdetektionssystem, CCD-radssensorer (9 punkter, 8 rader med centrerad hårkorssensor) Känslighetsområde 0 till 18 EV (vid ISO 100- omvandling) AF-belysning Ca. 1 till 5 m [Kontroll av manuell skärpeinställning] Bildformat Bildsensor för tagning Synfält 100% [Live View] Type Pentaprisma tiltfunktion Bildformat Exklusiv bildsensor för Live View Mätmetod 1200-zons evaluerande mätning Mätområde 1 till 17 EV (flersegment, centrumvägd, spot) (vid ISO 100-omvandling med F1,4 objektiv) Synfält 90% [Sökare] Typ Fast system i ögonhöjd med penta-Dach-spegel Synfält 95% Förstoring 0,80 × med ett 50 mm objektiv på oändligt avstånd, –1 m –1 (dioptri) Ögonrelief Ca. 19 mm från okularet, 15 mm från okularets kant vid –1 m -1 Dioptrijustering –2,5 till +1,0 m –1 [Exponeringskontroll] Mätcell SPC Mätmetod Nätmönster i 40 segment, exklusiv bildsensor för Live View i Live Viewläge 151 Övrigt