Views
8 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

är varumärken för

är varumärken för Sony Corporation. • ”InfoLITHIUM” är ett varumärke för Sony Corporation. • ”PhotoTV HD” är ett varumärke för Sony Corporation. • Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken för Microsoft Corporation i USA och/ eller andra länder. • HDMI, HDMI logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken för HDMI Licensing LLC. • Macintosh och Mac OS är varumärken eller registrerade varumärken för Apple Inc. • PowerPC är ett registrerat varumärke för IBM Corporation i USA. • SDHC-logotypen är ett varumärke. • MultiMediaCard är ett varumärke för MultiMediaCard Association. • Intel, Intel Core, MMX och Pentium är varumärken eller registrerade varumärken för Intel Corporation. • Adobe är ett registrerat varumärke för Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder. • Även alla andra system- och produktnamn som omnämns i denna bruksanvisning är i regel varumärken eller registrerade varumärken för respektive utvecklare eller tillverkare. Symbolerna och ® har dock i allmänhet utelämnats i denna bruksanvisning. 154

Felsökning Om det skulle uppstå något problem med kameran så prova följande motåtgärder. Kontrollera inställningarna på sidorna 155 till 163. Fråga din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad. 1 Kontrollera följande punkter. 2 Ta ut batteripaketet och sätt i det igen om ca. en minut, och slå på kameran. 3 Återställ inställningarna (sidan 133). 4 Fråga din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad. Batteripaket och strömförsörjning Batteripaketet går inte att sätta i. • Skjut undan spärren med kanten på batteripaketet när du sätter i det (sidan 13). • Kontrollera batteripaketets modellnummer (sidorna 10, 14). Indikatorn för återstående batteriladdning visar fel, eller batteriladdningen tar snabbt slut trots att indikatorn visar att det finns tillräckligt med laddning. • Detta kan inträffa när kameran används på väldigt varma eller kalla ställen (sidan 167). • Batteripaketet är urladdat. Sätt i ett uppladdat batteripaket (sidan 11). • Batteripaketet är dött (sidan 15). Byt ut det mot ett nytt. Övrigt Det går inte att slå på kameran. • Sätt i batteripaketet på rätt sätt (sidan 13). • Batteripaketet är urladdat. Sätt i ett uppladdat batteripaket (sidan 11). • Batteripaketet är dött (sidan 15). Byt ut det mot ett nytt. 155