Views
4 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Kameran stängs

Kameran stängs plötsligt av. 156 • Om kameran inte används under en viss tid går den över i strömbesparingsläget och stängs av nästan helt. För att lämna strömbesparingsläget räcker det med att göra något med kameran, t.ex. trycka ner avtryckaren halvvägs (sidan 129). CHARGE-lampan blinkar när batteripaketet laddas. • Ta ur och sätt i batteripaketet på rätt sätt. • Ladda batteripaketet i en omgivning där temperaturen är mellan 10 °C och 30 °C. Bildtagning Ingenting visas på LCD-skärmen i sökarläget när kameran slås på. • Om kameran inte används under en viss tid går den över i strömbesparingsläget och stängs av nästan helt. För att lämna strömbesparingsläget räcker det med att göra något med kameran, t.ex. trycka ner avtryckaren halvvägs (sidan 129). Bilden är otydlig i sökaren. • Justera dioptri-inställningen med dioptrijusteringsratten (sidan 68). Inga bilder i sökaren. • LIVE VIEW/OVF-knappen är inställd på ”LIVE VIEW”. Ställ in den på ”OVF” (sidan 67). Skärmen i sökaren är mörk.. • Batteripaketet är urladdat. Sätt i ett uppladdat batteripaket (sidan 11). Slutaren utlöses inte. • Minneskortet som används har en skrivskyddsomkopplare som är ställd på LOCK. Ställ in skrivskyddsomkopplaren på lagringsläget. • Minneskortsomkopplaren står i fel läge. Ställ in rätt läge (sidan 18). • Kontrollera det lediga utrymmet på minneskortet (sidan 25). • Det går inte att lagra bilder medan den inbyggda blixten laddas upp (sidan 84). • Slutaren går inte att utlösa när skärpan inte är inställd för motivet. • Objektivet är inte rätt påsatt. Sätt på objektivet på rätt sätt (sidan 16).

• När ett astronomiskt teleskop eller dylikt monteras på kameran skall du ställa exponeringsläget på M och ta bilderna. • Motiv som det kan vara svårt att ställa in skärpan för automatiskt (sidan 76). Använd skärpelåset eller ställ in skärpan för hand (sidorna 77, 80). Lagringen tar väldigt lång tid. • Brusreduceringsfunktionen har aktiverats (sidan 127). Detta är inte ett fel. • RAW-läget är inställt (sidan 124). Eftersom RAW-datafiler är stora kan tagning i RAW-läget ta längre tid. • Auto HDR processar en bild (sidan 94). Bilden är oskarp. • Motivet är för nära. Kontrollera objektivets lägsta brännvidd. • Kameran är inställd på läget för manuell skärpeinställning. Ställ skärpelägesomkopplaren på AF (autofokus) (sidan 75). • När objektivet har en knapp för skärpeinställningsläge, ställ in den på AF. • Belysningen i omgivningen är inte tillräcklig. Eye-Start AF fungerar inte. • Ställ in [Eye-Start AF] på [På] (sidan 67). • Tryck ner avtryckaren halvvägs. Blixten fungerar inte. • Blixtläget är inställt på [Autoblixt]. Om du vill vara säker på att blixten avfyras så ställ in blixtläget på [Fyllnadsblixt] (sidan 84). Blixten tar ovanligt lång tid att laddas upp. • Blixten har avfyrats flera gånger i följd under kort tid. När blixten har avfyrats flera gånger i följd kan det hända att återuppladdningen tar längre tid än vanligt för att undvika att kameran överhettas. En bild som tagits med blixt är för mörk. • Om motivet är utanför blixtområdet (det avstånd som blixtljuset kan nå fram till) kommer bilden att bli mörk eftersom blixtljuset inte når fram till motivet. Om ISO-inställningen ändras, ändras även blixtområdet (sidan 86). Övrigt Datumet och klockan blir inte rätt lagrade. • Ställ in datumet och klockan (sidan 21). 157