Views
8 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Det går inte att

Det går inte att ansluta kameran. • Kameran går inte att ansluta direkt till en skrivare som inte är kompatibel med PictBridge-standaren. Hör efter hos skrivarens tillverkare om din skrivare är PictBridge-kompatibel eller ej. • Ställ in [USB-anslutning] på [PTP] (sidan 149). • Koppla loss USB-kabeln och koppla in den igen. Om det visas ett felmeddelande på skrivaren så se bruksanvisningen som medföljde skrivaren. Det går inte att skriva ut bilder. • Kontrollera att kameran är ordentligt ansluten till skrivaren med hjälp av USB-kabeln. • RAW-bilder kan inte skrivas ut. • Det kan hända att det inte går att skriva ut bilder som är tagna med andra kameror eller bilder som har ändrats på en dator. Det går inte att skriva ut en bild i inställt format. • Koppla loss USB-kabeln och koppla in den igen varje gång du byter pappersstorlek medan skrivaren är ansluten till kameran. Kameran fungerar inte efter att du avbrutit en utskrift. • Vänta en liten stund medan skrivaren utför avstängningsprocessen. Det kan ta en tid beroende på skrivaren. Övrigt Objektivet är igenimmat. • Kondens har uppstått. Stäng av kameran och låt den ligga i ungefär en timme innan du använder den (sidan 167). Meddelandet ”Ställ in datum & klocka?” tänds när du slår på kameran. • Kameran har legat oanvänd ett tag med svagt batteripaket eller inget batteripaket alls. Ladda upp batteripaketet och ställ in datumet igen (sidorna 21, 167). Om datuminställningen försvinner varje gång du laddar batteripaketet, kontaktar du din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverksstad. 162

Antalet lagringsbara bilder sjunker inte alls, eller sjunker med två bilder i taget. • Detta beror på att kompressionsgraden och upplösningen efter kompressionen ändras olika mycket för olika JPEG-bilder (sidan 124). Inställningarna har återställts trots att du inte utfört någon återställningsmanöver. • Batteripaketet har tagits ut medan strömbrytaren var inställd på ON. Kontrollera alltid att kameran är avstängd och att läsnings-/ skrivningslampan inte lyser när du tar ut batteripaketet (sidorna 13, 32). Kameran fungerar inte som den ska. • Stäng av kameran. Ta ut batteripaketet och sätt i det igen. Om du använder en nätadapter (säljs separat) så koppla loss nätkabeln. Om kameran är varm så låt den svalna innan du provar dessa åtgärder. Om kameran inte fungerar efter dessa åtgärder skall du kontakta din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad. De fem strecken i SteadyShot-skalan blinkar. • SteadyShot-funktionen fungerar inte. Det går att fortsätta att ta bilder men SteadyShot-funktionen kommer inte att fungera. Stäng av kameran och slå på den igen. Om SteadyShot-skalan fortsätter att blinka så kontakta din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad. ”--E-” visas på skärmen. • Ta ut minneskortet och sätt i det igen. Om detta inte släcker indikeringen formaterar du minneskortet. Övrigt 163