Views
6 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Varningsmeddelanden Om

Varningsmeddelanden Om något av följande meddelanden tänds följer du anvisningarna nedan. Fel sorts batteri. Använd rätt modell. • Fel sorts batteripaket är isatt (sidan 14). Ställ in datum & klocka? • Ställ in datumet och klockan. Om du inte har använt kameran under en längre period laddar du upp det inbyggda uppladdningsbara batteriet (sidorna 21, 167). Batteriladdningen för låg. • Du har försökt använda [Rengöringsläge]-funktionen med för svagt batteri. Ladda upp batteripaketet eller använd nätadaptern (säljs separat). Kan ej använda “Memory Stick”. Formatera? Kan ej använda SD-minneskort. Formatera? • Minneskortet formaterades på en dator och filformatet har ändrats. Välj [OK] och formatera minneskortet. Därefter går det att använda minneskortet igen, men alla tidigare data på det raderas. Formateringen kan ta en stund. Om meddelandet tänds igen så byt minneskortet. 164 Fel på minneskortet • Ett minneskort som inte är kompatibelt är isatt eller så misslyckades formateringen. Sätt i “Memory Stick” igen. Sätt i SD-minneskort igen. • Minneskortet som är isatt kan inte användas i kameran. • Minneskortet är skadat. • Kontakterna på minneskortet är smutsiga. SD-minneskortet är låst. • Minneskortet som används har en skrivskyddsomkopplare som är ställd på LOCK. Ställ in skrivskyddsomkopplaren på lagringsläget. Detta “Memory Stick” stöds inte. • Använd ”Memory Stick” som är tillgängligt för denna kamera (sidan 19). Detta “Memory Stick” kanske inte går att använda för normal inspelning och uppspelning. • Eftersom kortet inte är kompatibelt med ”Memory Stick”-standarden, rekommenderas inte att du använder detta kort. Rådfråga kortets tillverkare.

Inget “Memory Stick” isatt. Avtryckaren är spärrad. Inget SD-minneskort är isatt. Avtryckaren är spärrad. • Inget minneskort är isatt. Sätt i ett minneskort. Bearbetar... • När lång brusreducering för exponering utförs under lika lång tid som slutaren var öppen. Det går inte att ta fler bilder medan den proceduren pågår. Kan inte visa • Det kan hända att bilder som är tagna med andra kameror eller har bearbetats på en dator inte går att visa. Inget objektiv. Avtryckaren är spärrad. • Objektivet är inte rätt påsatt eller inte påsatt överhuvudtaget. • Om kameran monteras på en stjärnkikare eller liknande skall du ställa exponeringsläget på M. Inga bilder • Det finns inga bilder på minneskortet. Bilden skyddad • Du har försökt radera skyddade bilder. Kan inte skriva ut • Du har försökt göra DPOF-markeringar för RAW-bilder. Initierar USB-anslutning • En USB-anslutning har upprättats. Koppla inte loss USB-kabeln. Kontr. den andra app. • Det går inte att etablera en PictBridge-anslutning. Koppla loss USB-kabeln och sätt i den igen. Kameran är överhettad. Låt den svalna. • Kameran har blivit överhettad efter att ha använts länge i ett sträck. Stäng av kameran. Vänta tills kameran har svalnat och går att använda igen. • Kamerans temperatur ökar i läget för kontroll av manuell skärpeinställning. Om du avser att fortsätta använda kameran, kan du inte använda kameran förrän temperaturen har sjunkit. Övrigt 165