Views
4 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Även om det

Även om det uppladdningsbara batteriet inte är uppladdat går det fortfarande att använda kameran, så länge man inte spelar in datumet och klockan. Om kameran återställer inställningarna till fabriksinställningarna varje gång du laddar upp batteriet, kan det inbyggda uppladdningsbara batteriet vara dött. Fråga din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad. Laddningsmetod för det inbyggda återuppladdningsbara batteriet Sätt i ett uppladdat batteripaket i kameran, eller anslut den till ett vägguttag med hjälp av en nätadapter (säljs separat), och låt den ligga avstängd i minst ett dygn. Angående inspelning/ uppspelning • Innan du börjar spela in sådant som bara händer en enda gång är det bäst att göra en provinspelning för att kontrollera att kameran fungerar som den ska. • Denna kamera är varken stänksäker eller damm- eller vattentät. • Titta aldrig mot solen eller en stark lampa genom ett avtaget objektiv eller genom sökaren. Det kan orsaka allvarliga ögonskador. Det kan även orsaka fel på kameran. • Använd inte kameran i närheten av källor till starka radiovågor eller radioaktiv strålning. Då kan det hända att kameran inte kan spela in eller spela upp bilder ordentligt. • Om kameran används på sandiga eller dammiga ställen finns det risk att det blir fel på den. • Om det bildas kondens (imma) i kameran så vänta tills den avdunstat innan du använder kameran (sidan 167). • Undvik att skaka eller stöta till kameran. Förutom att det kan bli fel på kameran så att det inte går att lagra några bilder, kan även minneskortet bli oanvändbart, eller bilddata kan bli skadade eller gå förlorade. • Rengör blixtens yta före användningen. Hettan när blixten utlöses kan göra att smuts på blixtens yta orsakar fläckar eller fastnar på blixtens yta, så att inte tillräckligt mycket ljus strålar ut. • Håll kameran, medföljande tillbehör osv. utom räckhåll för barn. Ett minneskort osv. kan sväljas. Om det skulle inträffa så kontakta genast läkare. 168

Register Register Numeriskt 2:a ridån ..................................... 84 A Adobe RGB................................ 98 AEL-knapp............................... 128 AE-lås ........................................ 88 AF-belysning ............................. 86 AF-område................................. 79 Ansiktsavkänning....................... 48 Antal bilder som kan spelas in ......................................... 25, 27 Aspekt ...................................... 123 Auto HDR .................................. 95 Auto-av sökare......................... 131 Autoblixt .................................... 84 Autofokus................................... 75 Autofokusläge............................ 78 Autoprogram.............................. 58 Axelrem ..................................... 23 B Batteripaket.......................... 11, 13 Befintlig belysning................... 107 Bildkvalitet............................... 124 Bildpunktsmapp....................... 158 Bildspel .................................... 114 Blixt av................................. 46, 84 Blixtgaffling............................. 106 Blixtkompensation ..................... 91 Blixtläge..................................... 84 Blixtstyrning............................... 92 Bländare ............................... 57, 59 Bländarprioritet ..........................59 Brusreducering......................... 127 Brännvidd................................. 153 BULB-tagning............................ 65 C Centrumvägd.............................. 93 D Dammskyddsfunktion ................ 29 Datum/klockinst......................... 21 Datumpålägg ............................ 148 DC IN-kontakt............................ 35 Dioptrijustering ..........................68 DPOF ....................................... 147 E Enbildsmatning ..........................78 EV-skala....................... 64, 89, 107 Exponering................................. 57 Exponeringskompensation......... 89 Exponeringsläge......................... 57 Eye-Start AF .............................. 67 F Filnummer................................ 125 Fjärrkontroll ............................. 108 Register 169