Views
7 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Flersegment

Flersegment ................................93 Fn-knapp.....................................39 Formatera..................................126 Fyllnadsblixt ...............................84 Färgfilter ...................................101 Färgrymd ....................................98 Färgtemperatur .........................101 Förinställd vitbalans .................100 Förstora bild..............................112 G Gaffling.....................................106 H Histogram ...................................90 Hålla avtryckaren halvvägs nedtryckt.................................47 Höghastighets-synkronisering ....74 Hög-ISO brusred ......................127 I Image Data Converter SR.........145 Image Data Lightbox SR ..........145 Indexvisning .............................113 ISO-känslighet............................99 J JPEG .........................................124 K Kompressions-grad...................124 Kondensbildning.......................167 Kontinuerlig AF..........................78 170 Kontinuerlig gaffling ............... 106 Kontinuerlig tagning................ 104 KONTR. FÖR HDMI .............. 122 Kontrast...................................... 97 Kontroll av manuell skärpeinställning.................... 81 Kontrollen .................................. 39 Kreativa inst............................... 97 Kvalitet .................................... 124 L Landskap.................................... 52 LCD-ljusstyrka ........................ 130 LCD-skärm .................. 37, 69, 115 Leendeavkänning..................... 109 Live View .............................. 5, 67 Ljudsignaler ............................. 129 Långexp.brusred ...................... 127 Långsam synkronisering............ 84 M Makro......................................... 53 Manuell exponering ................... 63 Manuell flyttning ....................... 64 Manuell skärpeinställning.......... 80 Mappnamnsformat................... 125 Matningsläge............................ 104 ”Memory Stick Duo”................. 18 ”Memory Stick PRO Duo” ........ 18 Menu .......................................... 41 Minneskortsomkopplare ............ 18 Minskning av kameraskakning ............................................... 43

Mängden exponering ................. 57 Mätmetod ................................... 93 Mättnad ...................................... 97 N Nattport./nattvy .......................... 56 Nollställ.................................... 133 Ny mapp................................... 126 Nätmönstermätning i 40 segment ............................................. 151 O Objektiv ..................................... 16 Okularlock ................................. 24 Okularsensorer ................... 67, 131 Optimering av dynamikomfånget ............................................... 94 OVF ........................................... 67 P PictBridge ................................ 149 PMB......................................... 146 Porträtt ....................................... 51 R Radera ...................................... 118 RAW ................................ 124, 145 Rengöringsläge .......................... 29 Rödögereducer. .......................... 86 S Scenval....................................... 50 SD-minneskort........................... 18 Självutlösare............................. 105 Skydda...................................... 117 Skärpa...................................75, 97 Skärpedjup ................................. 57 Skärpeindikator ..........................76 Skärpeinställningsläge ...............78 Skärpelås .................................... 77 Slutartid................................57, 61 Slutartidsprioritet .......................61 Smart telekonverter ....................83 Snabbgranskning...................... 130 Solnedgång................................. 55 Specialinställd vitbalans........... 102 Sport & action ............................ 54 Spot ............................................93 Språk ........................................ 129 SteadyShot-funktion................... 44 Strömbesp................................. 129 Ställ in klockan........................... 21 Sökare...................................67, 74 T Tagning ......................................46 Tekniska data ........................... 151 Titta på bilder på en TV-skärm ............................................. 120 Trådlös blixt ............................... 87 Trådlös fjärrkontroll................. 108 U Uppladdning av batteripaketet ...............................................11 Upplösning............................... 123 171 Register