Views
7 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sätta i ett minneskort

Sätta i ett minneskort Endast minneskort av typerna ”Memory Stick PRO Duo”, ”Memory Stick PRO-HG Duo”, SD och SDHC kan användas med denna kamera. Ett MultiMediaCard kan inte användas med denna kamera. ”Memory Stick PRO Duo” och ”Memory Stick PRO-HG Duo” benämns ”Memory Stick PRO Duo” och SD-minneskort och SDHC-minneskort benämns ”SD-minneskort” i denna handledning. 1 Öppna locket till minneskortplatsen. 2 Sätt i ett ”Memory Stick PRO Duo” eller ett SD-minneskort. • Tryck in minneskortet tills det klickar enligt bilden. Etikettsida (SD-minneskort) Kontaktsida Etikettsida (”Memory Stick PRO Duo”) Kontaktsida 3 Välj vilken typ av minneskort du vill använda med hjälp av minneskortsomkopplaren. 4 Stäng locket till minneskortplatsen. 18

Avlägsna ett minneskort Kontrollera att läsnings/- skrivningslampan inte lyser, öppna därefter locket till minneskortplatsen och tryck in minneskortet en gång. Att observera vid användning av minneskort Läsnings/skrivningslampa • Undvik att stöta till, böja eller tappa minneskortet. • Undvik att använda eller förvara minneskortet på följande platser: – Platser med hög temperatur som t.ex. i en bil som står parkerad rakt i direkt solljus. – Platser med direkt solljus. – På fuktiga ställen eller där det förekommer frätande ämnen. • Det kan hända att minneskortet är varmt precis efter att det har använts en längre tid. Var försiktig när du tar i det. • När läsnings-/skrivningslampan lyser skall du aldrig ta ut minneskortet eller batteripaketet, eller stänga av kameran. Data kan förstöras. • Data kan skadas om minneskortet placeras i närheten av en kraftig magnet eller om minneskortet används i en omgivning där det kan utsättas för statisk elektricitet eller elektriskt oljud. • Vi rekommenderar att du tar en backup-kopia av viktiga data, t.ex. till datorns hårdskiva. • Lägg minneskortet i det medföljande fodralet när du bär omkring det eller förvarar det. • Utsätt inte minneskortet för vatten. • Rör inte vid kontaktdelen på minneskortet med fingrarna eller några metallföremål. • När minneskortets skrivskyddsomkopplare är inställd på LOCK-läget, kan du inte utföra åtgärder som att spela in eller radera bilder. • ”Memory Stick PRO Duo” med en kapacitet på upp till 16 GB eller SD-minneskort med en kapacitet på upp till 32 GB har bekräftats fungera felfritt i den här kameran. Förbereda kameran 19