Views
7 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Användning av

Användning av okularlocket och ögonmusslan Du kan förhindra ljus från att komma in genom sökaren och påverka exponeringen. Om slutaren utlöses utan att sökaren används i sökarläget, till exempel när du tar bilder med självutlösaren, sätter du fast okularlocket. 1 Vinkla LCD-monitorn nedåt. 2 Skjut försiktigt av ögonmusslan genom att trycka på båda sidorna av den. • Placera fingrarna under ögonmusslan och skjut den uppåt. • När du sätter på FDA-M1AMförstoringslinsen (säljs separat), FDA- A1AM-vinkelsökaren (säljs separat) eller FDA-ME1AM-förstoringsokularet (säljs separat) på kameran skall du först ta bort ögonmusslan på det sätt som bilden visar. 3 Skjut på okularlocket över sökaren. Obs! • Okularsensorerna som sitter under sökaren kan aktiveras beroende på situationen och skärpan kan justeras eller LCD-monitorn kan fortsätta blinka. I sådana fall, stäng av både [Eye-Start AF] (sidan 67) och [Auto-av sökare] (sidan 131). 24

Kontrollering av antalet lagringsbara bilder När du sätter in ett minneskort i kameran och ställer strömbrytaren på ON visas antalet bilder som går att lagra (med de nuvarande inställningarna) på LCD-skärmen. Obs! • När ”0” (antalet bilder som kan sparas) blinkar gult, är minneskortet fullt. Sätt i ett annat minneskort, eller radera bilder på det nuvarande minneskortet (sidan 118). • När ”NO CARD” (antalet bilder som kan sparas) blinkar gult, innebär det att inget minneskort har satts i. Sätt i ett minneskort. Förbereda kameran Antalet bilder som går att sparas på ett minneskort Tabellen anger ungefär hur många bilder som går att lagra på ett minneskort som formaterats i den här kameran. Värdena definieras med hjälp av Sony standardminneskort för testning. Dessa värden kan variera beroende på tagningsförhållandena. Upplösning: L 14M (DSLR-A550)/L 12M (DSLR-A500) Aspekt: 3:2* ”Memory Stick PRO Duo” DSLR-A550 (Antal: bilder) Kapacitet Storlek 1GB 2GB 4GB 8GB 16GB Standard 213 451 893 1796 3642 Fin 151 319 633 1273 2582 RAW & JPEG 43 92 184 370 752 RAW 61 131 260 523 1062 25