Views
4 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Rengöring Rengöring av

Rengöring Rengöring av kamerahuset • Rör aldrig vid några delar inuti kameran, objektivkontakterna eller spegeln. Om det kommer damm på spegeln eller runtomkring den kan det påverka autofokussystemet. Blås bort eventuellt damm med en tillgänglig blåsborste.* För mer information om rengöring av bildsensorn, se nästa sida. * Använd inte en sprutborste. Det kan leda till fel på kameran. • Rengör kamerans yta med en mjuk duk som fuktats med vatten, och torka sedan av den med en torr duk. Använd inte följande ämnen eftersom de kan orsaka skador eller fläckar på ytfinishen eller höljet. – Kemikalier som thinner, bensin, sprit, engångsdukar, insektsmedel, solskyddsmedel osv. – Rör inte vid kameran om du har något av ovanstående på händerna. – Låt inte kameran ha kontakt med gummi eller vinyl under längre tid. Rengöring av objektivet • Använd inga rengöringslösningar som innehåller organiska lösningsmedel som thinner eller bensin. • Använd en blåsare för att avlägsna damm från linsytan. Om smutsen är svår att få bort så torka av den med en mjuk duk eller en pappersnäsduk som fuktats med linsrengöringsvätska. Torka i ett spiralmönster från mitten och ut mot kanten. Spruta inte linsrengöringsvätska direkt på linsytan. 28

Rengöring av bildsensorn Om det kommer in damm eller skräp i kameran och det hamnar på bildsensorn (den del som fungerar som film) kan det komma med på bilderna som tas, beroende på tagningsförhållandena. Om det kommer damm på bildsensorn blåser du bort det med en blåsare som finns i kamera-affärer, och rengör sedan bildsensorn genom att följa stegen nedan. Det går lätt att rengöra bildsensorn enbart med hjälp av en blåsare och dammskyddsfunktionen. Obs! • Rengöringen går bara att utföra när batterinivån är (tre återstående laddningssymboler) eller mer. Om batteriet är för svagt under rengöringen finns det risk för skador på slutaren. Avsluta rengöringen så kvickt som möjligt. Vi rekommenderar att du använder en AC-PW10AM-nätadapter (säljs separat). • Använd inte en sprejblåsare eftersom det då kan spridas omkring vattendroppar inuti kamerahuset. Förbereda kameran 1 Kontrollera att batteriet är fullt uppladdat (sidan 14). 2 Tryck på MENU-knappen, välj sedan 3 med b/B på kontrollen. MENU-knapp 3 Välj [Rengöringsläge] med v/V och tryck sedan på kontrollens mitt. Meddelandet ”Stäng av kameran efter rengöringen. Fortsätt?” visas. 4 Välj [OK] med v och tryck på kontrollens mitt. Bildsensorn vibrerar en kort stund, och sedan lyfts spegeln framför den upp. 29