Views
3 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

VARNING Utsätt inte

VARNING Utsätt inte kameran för regn eller fukt eftersom det kan medföra risk för brand eller elstötar. VIKTIGA SÄKERHETS- ANVISNINGAR -SPARA DESSA ANVISNINGAR VARNING FÖLJ DESSA ANVISNINGAR NOGGRANT FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND OCH ELSTÖTAR Om stickkontakten inte passar i vägguttaget så använd en lämplig stickkontaktsadapter som passar i den sortens uttag. 2

VARNING! Batteri Batteriet kan brista om det hanteras ovarsamt, vilket kan leda till brand eller risk för kemiska brännskador. Vidta följande försiktighetsåtgärder. • Plocka inte isär. • Se till att inte batteriet kommer i kläm och skydda det mot våld och stötar och se upp så att du inte utsätter det för slag, tappar det eller trampar på det. • Kortslut inte batteriet och låt inte metallföremål komma i kontakt med batteriets kontakter. • Utsätt inte batteriet för temperaturer som överstiger 60 °C. Sådana temperaturer kan uppstå t.ex. i direkt solljus eller i en bil som står parkerad i solen. • Bränn inte upp det eller kasta in det i en eld. • Använd inte skadade eller läckande litiumjonbatterier. • Ladda upp batteriet med en batteriladdare från Sony eller med en enhet som kan ladda upp batteriet. • Förvara batteriet utom räckhåll för små barn. • Håll batteriet torrt. • Byt bara ut batteriet mot ett batteri av samma typ, eller mot en typ som rekommenderas av Sony. • Kassera förbrukade batterier omedelbart på det sätt som beskrivs i instruktionerna. Batteriladdare Även om CHARGE-lampan inte lyser är batteriladdaren strömförande så länge den är ansluten till vägguttaget. Om det skulle uppstå något problem medan batteriladdaren används, så stäng genast av den genom att dra ut stickkontakten ur vägguttaget. För kunder i Europa Anmärkning för kunder i de länder som följer EU-direktiv Tillverkaren av den här produkten är Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad representant för EMC och produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. För eventuella ärenden gällande service och garanti, se adresserna i de separata servicerespektive garantidokumenten. Den här produkten har testats och befunnits motsvara kraven enligt EMC Directive för anslutningskablar som är kortare än 3 meter. Observera Elektromagnetiska fält med vissa frekvenser kan påverka bilden och ljudet på den här produkten. Obs! Om statisk elektricitet eller elektromagnetism gör att informationsöverföringen avbryts (överföringen misslyckas) startar du om programmet eller kopplar loss kommunikationskabeln (USB-kabel eller liknande) och sätter tillbaka den igen. 3

 • Page 1: Ytterligare information om den här
 • Page 5 and 6: Anmärkningar om användningen av d
 • Page 7 and 8: Användning av tagningsfunktionen T
 • Page 9 and 10: Ändring av inställningar Visning
 • Page 11 and 12: Förbereda batteripaketet Ladda upp
 • Page 13 and 14: Sätta i det uppladdade batteripake
 • Page 15 and 16: Effektiv användning av batteripake
 • Page 17 and 18: Avlägsna objektivet 1 Tryck in obj
 • Page 19 and 20: Avlägsna ett minneskort Kontroller
 • Page 21 and 22: Förbereda kameran Inställning av
 • Page 23 and 24: Användning av medföljande tillbeh
 • Page 25 and 26: Kontrollering av antalet lagringsba
 • Page 27 and 28: Antalet bilder som går att lagra n
 • Page 29 and 30: Rengöring av bildsensorn Om det ko
 • Page 31 and 32: Innan du börjar använda kameran D
 • Page 33 and 34: O Kontrollen (v/V/b/B) (39) P Kontr
 • Page 35 and 36: Sidor/Botten A HDMI -kontakt (120)
 • Page 37 and 38: LCD-skärm Den grafiska visningen v
 • Page 39 and 40: Val av funktion/inställning Du kan
 • Page 41 and 42: Funktionerna som väljs med Fn (Fun
 • Page 43 and 44: Bildtagning Bildtagning utan kamera
 • Page 45 and 46: Obs! • Det kan hända att SteadyS
 • Page 47 and 48: 5 Tryck ner avtryckaren halvvägs f
 • Page 49 and 50: • Kameran kanske inte känner av
 • Page 51 and 52: Tagning av porträttbilder Detta l
 • Page 53 and 54:

  Tagning av bilder av små motiv Det

 • Page 55 and 56:

  Tagning av solnedgångsbilder Detta

 • Page 57 and 58:

  Tagning av bild på det sätt som d

 • Page 59 and 60:

  Tagning med kontroll över bakgrund

 • Page 61 and 62:

  Tagning av rörliga motiv med varie

 • Page 63 and 64:

  Tagning med manuellt justerad expon

 • Page 65 and 66:

  Tagning av bilder på ljusspår med

 • Page 67 and 68:

  Tagning med sökaren (OVF) Du kan v

 • Page 69 and 70:

  Välj visningssätt för tagningsin

 • Page 71 and 72:

  D Indikator Betydelse 1/250 Slutart

 • Page 73 and 74:

  Indikator Betydelse ISO-känslighet

 • Page 75 and 76:

  Användning av tagningsfunktionen V

 • Page 77 and 78:

  För att mäta det exakta avstånde

 • Page 79 and 80:

  Val av skärpeinställningsområde

 • Page 81 and 82:

  Kontrollera skärpeinställningen g

 • Page 83 and 84:

  Zooma in i ett steg Du kan zooma in

 • Page 85 and 86:

  (Blixt av) (Autoblixt) (Fyllnadsbli

 • Page 87 and 88:

  Användning av trådlös blixtfotog

 • Page 89 and 90:

  3 Tryck på AEL-knappen för att l

 • Page 91 and 92:

  Vid exponeringskompensation ändras

 • Page 93 and 94:

  • Välj [TTL-förblixt] i följan

 • Page 95 and 96:

  Obs! • Inställningen är låst p

 • Page 97 and 98:

  Bildbearbetning Val av önskad bild

 • Page 99 and 100:

  Ställa in ISO-känsligheten Ljusk

 • Page 101 and 102:

  AWB (Autom.vitbalans) (Dagsljus) (S

 • Page 103 and 104:

  Obs! • Meddelandet ”Fel vid anp

 • Page 105 and 106:

  Ta flera bilder i följd med högre

 • Page 107 and 108:

  EV-skalan under gaffling LCD-skärm

 • Page 109 and 110:

  Ta bilder av leende ansikten (leend

 • Page 111 and 112:

  Användning av uppspelningsfunktion

 • Page 113 and 114:

  2 Zooma bilden in eller ut med -kna

 • Page 115 and 116:

  Kontrollera bildinformation Varje g

 • Page 117 and 118:

  Skydda bilder (skydda) Du kan skydd

 • Page 119 and 120:

  Radering av alla bilder i mappen 1

 • Page 121 and 122:

  • Genom att ansluta kameran till

 • Page 123 and 124:

  Ändring av inställningar Inställ

 • Page 125 and 126:

  Inställning av metod för lagring

 • Page 127 and 128:

  Ändring av brusreduceringsinställ

 • Page 129 and 130:

  Ändring av andra inställningar St

 • Page 131 and 132:

  Håll LCD-skärmen påslagen när d

 • Page 133 and 134:

  Återställning till standardinstä

 • Page 135 and 136:

  Visning av bilder på datorn Använ

 • Page 137 and 138:

  Steg 2: Kopiering av bilder till da

 • Page 139 and 140:

  För Macintosh Dubbelklicka på hå

 • Page 141 and 142:

  1 Högerklicka på bildfilen, och k

 • Page 143 and 144:

  x Macintosh Rekommenderad miljö f

 • Page 145 and 146:

  Användning av ”Image Data Conver

 • Page 147 and 148:

  Utskrift av bilder DPOF-markering N

 • Page 149 and 150:

  Utskrift av bilder genom anslutning

 • Page 151 and 152:

  Övrigt Tekniska data Kamera [Syste

 • Page 153 and 154:

  USB-kommunikation Hi-Speed USB (USB

 • Page 155 and 156:

  Felsökning Om det skulle uppstå n

 • Page 157 and 158:

  • När ett astronomiskt teleskop

 • Page 159 and 160:

  Färgerna i en bild som lagrats i L

 • Page 161 and 162:

  ”Memory Stick PRO Duo” känns i

 • Page 163 and 164:

  Antalet lagringsbara bilder sjunker

 • Page 165 and 166:

  Inget “Memory Stick” isatt. Avt

 • Page 167 and 168:

  Försiktighetsåtgärder Undvik att

 • Page 169 and 170:

  Register Register Numeriskt 2:a rid

 • Page 171 and 172:

  Mängden exponering ...............

 • Page 173 and 174:

  173