Views
2 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

5 Ta av objektivet

5 Ta av objektivet (sidan 17). 6 Blås bort allt damm från bildsensorns yta och området runtomkring med en blåsare. • Vidrör inte bildsensorn med blåsarens spets. Avsluta rengöringen så kvickt som möjligt. • Håll kameran vänd nedåt för att förhindra att dammet kommer in i kameran igen. • För inte in blåsarens spets i utrymmet innanför fattningen när du rengör bildsensorn. 7 Sätt fast objektivet och stäng av kameran. Obs! • Kameran börjar pipa om batteripaketet börjar bli urladdat under rengöringen. Stoppa omedelbart rengöringen och stäng av kameran. 30

Innan du börjar använda kameran Delarnas och skärmindikatorernas namn Se sidorna inom parentes för närmare detaljer om hur de olika funktionerna används. Framsida Innan du börjar använda kameran A Avtryckare (46) B Strömbrytare (21) C Styrratt (60) D Självutlösarlampa (105) E Fjärrsensor F Objektivkontakter* G Spegel* H Fattning I Inbyggd blixt* (84) J Lägesratt (46 – 66) K (blixtens pop-up)-knapp (84) L Objektivfrigöringsknapp (17) M Knapp för skärpeinställningsläge (75, 80) * Rör inte direkt vid dessa delar. 31