Views
3 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Baksida A

Baksida A Dioptrijusteringsratt (68) B Sökare* (67) C Okularsensorer (67, 131) D MENU-knapp (41) E DISP (visningssätt)-knapp (36, 69, 111) F LCD-skärm (37, 111, 115) • Det går att justera LCDskärmens vinkel för olika tagningssituationer. G Ljussensor (130) H (Uppspelning)-knapp (111) 32 I (Radera)-knapp (118) J (Smart telekonverter)- knapp (83) K För tagning: (Exponering)- knapp (89) För visning: (Zooma ut)- knapp (112)/ (Indexvisning)-knapp (113) L För tagning: AEL (AE-lås)- knapp (64, 88) För visning/kontroll av manuell skärpeinställning: (Zooma in)-knapp (81, 112) M För tagning: Fn (Funktion)- knapp (40, 41) För visning: (Bildrotering)- knapp (112) N Läsnings/skrivningslampa (19)

O Kontrollen (v/V/b/B) (39) P Kontrollen (Enter) (39)/AFknapp (79) * Rör inte direkt vid dessa delar. Innan du börjar använda kameran 33