Views
4 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

D Indikator Betydelse

D Indikator Betydelse Matningsläge (104) • är endast för DSLR- A550. Blixtläge (84)/ Rödögereducering (86) Skärpeinställningsläge (78) AF-område (79) Ansiktsavkänning (48) Leendeavkänning (109) Indikator för leendeavkänningskänslig het (109) E Indikator Betydelse ISO-känslighet (99) Mätmetod (93) +2.0 Blixtkompensation (91) AWB Vitbalans (automatisk, förinställd, special, färgtemperatur, färgfilter) 7500K G9 (100) Optimering av dynamikomfånget (94)/ Auto HDR-inst. (95) Kreativa inställningar (97) 38

Val av funktion/inställning Du kan välja en funktion för tagning eller uppspelning med en av knapparna, som t ex Fn (Funktion)-knappen, eller MENU-knappen. När du väljer en funktion, visas en vägledning för kontrollens funktioner längst ner på skärmen. : Tryck på v/V/b/B på kontrollen för att flytta markören. z: Tryck mitt på knappen för att verkställa valet. I denna handledning beskrivs processen för att välja en funktion med kontrollen från listan på skärmen, på följande sätt (vi förklarar processen med standardikoner.): Exempel: Fn -knapp t AWB (Vitbalans) t Välj önskad inställning Vägledningslista I bruksanvisningen finns också andra funktioner än kontrollfunktionerna. Ikonerna har följande betydelse. Innan du börjar använda kameran MENU-knapp Återgång med MENU-knapp Fn-knapp (Radera)-knapp (Zooma in)-knapp (Zooma ut)-knapp (Uppspelning)-knapp Styrratt 39