Views
7 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Välja en funktion med

Välja en funktion med Fn (Funktion)-knappen Denna knapp används för att ställa in eller verkställa funktioner som används ofta vid fotografering. 1 Tryck på Fn-knappen. 2 Välj önskad punkt med v/V/b/B på kontrollen och tryck sedan på mitten z för att verkställa. Inställningsskärmen tänds. 3 Följ vägledningen och välj och verkställ önskad funktion. • Se motsvarande sida angående detaljer om hur man ställer in varje punkt. Vägledning Ställa in kameran direkt från skärmen med tagningsinformation Vrid styrratten utan att trycka på mitten z i steg 2. Du kan ställa in kameran direkt från skärmen med tagningsinformation. 40

Funktionerna som väljs med Fn (Funktion)-knappen Matningsläge (104) Blixtläge (84) Autofokusläge (78) AF-område (79) Ansiktsavkänning (48) Leendeavkänning (109) ISO-känslighet (99) Mätmetod (93) Blixtkompens. (91) Vitbalans (100) DRO/Auto HDR (94) Kreativa inst. (97) Funktionerna som väljs med MENU-knappen Du kan ställa in grundläggande inställningar för hela kameran eller verkställa funktioner såsom fotografering, uppspelning eller andra åtgärder. Tagningsmenyn 1 Upplösning (123) Aspekt (123) Kvalitet (124) Blixtstyrning (92) AF-belysning (86) SteadyShot (44) Färgrymd (98) 2 Långexp.brusred (127) Hög-ISO brusred (127) Innan du börjar använda kameran Anpassningsmenyn Eye-Start AF (67) AEL-knapp (88) Rödögereducer. (86) 1 Snabbgranskning (130) Auto-av sökare (131) Rutnät (131) 41