Views
8 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Punkt 3 Tryck dina

Punkt 3 Tryck dina armbågar lätt mot kroppen. När du tar en bild i knäböjande ställning skall du placera armbågen på ditt knä för att göra överkroppen stadig. Varning för kameraskakning-indikatorn Vid potentiell kameraskakning blinkar indikatorn (varning för kameraskakning). Om detta inträffar ska du använda ett stativ eller blixten. Indikatorn (varning för kameraskakning) Obs! • Indikatorn (varning för kameraskakning) visas endast i lägen där slutartiden ställs in automatiskt. Indikatorn visas inte i M/S-lägen. Användning av SteadyShot-funktionen SteadyShot-funktionen är inställd på [På] i standardinställningen. SteadyShot-skalindikatorn Indikatorn (SteadyShot-skalan) visar kamerans skakningsstatus. Vänta tills skalan blir låg innan du börjar ta bilder. Indikatorn (SteadyShot-skala) Inaktivering av SteadyShot-funktionen MENU-knapp t 1 t [SteadyShot] t [Av] 44

Obs! • Det kan hända att SteadyShot-funktionen inte fungerar ordentligt när kameran precis har slagits på eller om man trycker ner avtryckaren helt utan att först stanna halvvägs. Användning av stativ Vi rekommenderar att du monterar kameran på ett stativ i följande fall. • Vid tagning utan blixt under mörka förhållanden. • Vid tagning med långsamma slutartider, som är vanliga vid nattagningar. • Vid tagning av närbild, t.ex. vid makrotagning. • Vid tagning med teleobjektiv. Obs! • Inaktivera SteadyShot-funktionen vid användning av stativ, eftersom det finns risk för problem med SteadyShot-funktionen. Bildtagning 45