Views
8 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Tagning med

Tagning med autoinställning I ”AUTO”-läget är det lätt att ta bilder av vilket motiv som helst under alla förhållanden eftersom kameran gör lämpliga bedömningar av situationen för att justera inställningarna. Välj när du tar bilder på en plats där användningen av blixt är begränsad. När du vrider lägesratten, visas förklaringen av det valda läget och tagningsmetoder på skärmen (Visn. hjälpguide). Du kan stänga av hjälpguiden (sidan 129). 1 Ställ in lägesratten på eller (Blixt av). eller 2 Justera LCD-skärmen till en vinkel där du ser bilden bra och håll kameran. 3 Överlagra AF-området på önskat motiv. • Om indikatorn (varning för kameraskakning) blinkar, ska du vara försiktig och hålla kameran stadigt eller använda ett stativ när du tar bilden. 4 När du använder ett zoomobjektiv så vrid på zoomringen innan du komponerar bilden. Indikatorn (varning för kameraskakning) AF-område Zoomring 46

5 Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan. När skärpan är inställd tänds z eller (skärpeindikator) (sidan 76). • Att vänta tills indikatorn (SteadyShot-skalan) blir låg gör SteadyShot-funktionen effektivare. 6 Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden. Skärpeindikator Indikatorn (SteadyShot-skala) Bildtagning Obs! • Eftersom kameran aktiverar den automatiska inställningsfunktionen, blir många funktioner inte längre tillgängliga, t ex exponeringskompensation och ISO-inställning. Om du vill justera diverse inställningar, ställ lägesratten på P och ta därefter bilden. 47