Views
9 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Tagning av nattbilder

Tagning av nattbilder Detta läge lämpar sig för z Tagning av porträttbilder när det är mörkt. z Tagning av nattscener på avstånd utan att den mörka omgivningsatmosfären går förlorad. Ställ in lägesratten på (Nattport./nattvy). Ställ in blixtläget på (Blixt av) när du tar en nattbild utan personer (sidan 84). Tagningsteknik • Se till att motivet inte rör sig för att förhindra att bilden blir suddig. • Slutartiden blir lång, så vi rekommenderar att du använder stativ. Obs! • Det kan hända att bilden inte tas på rätt sätt vid tagning av helt mörka nattscener. 56

Tagning av bild på det sätt som du vill (exponeringsläge) Med en systemkamera kan du justera slutartiden (hur länge slutaren är öppen) och bländaren (det skarpa området i bilden: skärpedjupet) för att njuta av en variation av fotografiska återgivningar. Justerandet av slutartiden och bländaren skapar inte enbart fotografiska effekter av rörelse och skärpa, det inverkar också på bildens ljusstyrka i och med kontrollerandet av mängden exponering (mängden ljus som kommer in i kameran), vilket är den viktigaste faktorn vid tagning av bilder. Ändring av bildens ljusstyrka genom mängden exponering Bildtagning Mängden exponering låg hög När snabb slutartid används, öppnar kameran slutaren för en kortare tid. Detta innebär kortare tid för kameran att ta in ljus, vilket leder till en mörkare bild. För att ta en ljusare bild kan du öppna bländaren (hålet genom vilket ljuset passerar) en aning, så att du kan justera mängden ljus som kameran tar in åt gången. Bildens ljusstyrka som justeras genom slutartid och bländare kallas ”exponering”. I detta avsnitt visar vi hur du kan justera exponeringen och njuta av en variation av fotografiska återgivningar genom att använda rörelse, skärpa och ljus. När du vrider lägesratten, visas förklaringen av det valda läget och tagningsmetoder på skärmen (Visn. hjälpguide). Du kan stänga av hjälpguiden (sidan 129). 57