Views
7 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

2 Välj bländarvärde

2 Välj bländarvärde (F-tal) med styrratten. • Lägre F-tal: Motivets förgrund och bakgrund blir suddiga. Högre F-tal: Motivet och dess förgrund och bakgrund är i skärpa. • Du kan inte i kontrollera hur suddig bilden är på LCD-skärmen eller i sökaren. Kontrollera den tagna bilden och justera bländaren. Bländare (F-tal) 3 Justera skärpan och ta bilden. Slutartiden justeras automatiskt för rätt exponering. • När kameran bedömer att den inte kan nå lämplig exponering med det valda bländarvärdet så blinkar slutartiden. I dylika fall skall du justera om bländaren. Slutartid Tagningsteknik • Slutartiden kan bli längre beroende på bländarvärdet. När slutartiden blir längre skall du använda ett stativ. • För att göra bakgrunden ännu suddigare skall du använda ett teleobjektiv eller ett objektiv med ett mindre bländarvärde (ljusobjektiv). Obs! • Tryck på -knappen när du fotograferar med blixten. Blixtområdet varierar emellertid beroende på bländarvärdet. När du tar en bild med blixt skall du kontrollera blixtområdet (sidan 86). 60

Tagning av rörliga motiv med varierande återgivning (slutartidsprioritet) Detta läge lämpar sig för z Tagning av rörligt motiv i ett visst moment. Använd en snabbare slutartid för att klart fånga ett ögonblick av rörelsen. z Följ rörelsen för att ge uttryck åt det dynamiska och flödet. Använd en långsammare slutartid för att ta en bild som fångar spåret av ett rörligt motiv. Bildtagning 1 Ställ in lägesratten på S. 61