Views
7 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Justera sökarens

Justera sökarens skärpa (dioptrijustering) Ställ in dioptrijusteringsratten i förhållande till din syn så att bilden visas så tydligt som möjligt i sökaren. • Att rikta kameran mot ljuset gör det lättare att justera dioptri-inställningen. • Om indikatorerna inte visas tydligt, även om du justerar dioptrin, rekommenderas att du använder en tillsats för dioptrijustering (säljs separat). När det är svårt att vrida dioptrijusteringsratten Placera fingrarna under ögonmusslan och skjut den uppåt för att ta bort den, justera därefter dioptrin. 68

Välj visningssätt för tagningsinformationen (DISP) Tryck på DISP-knappen för att välja mellan grafisk visning och standardvisning. När man vrider kameran till vertikalt läge vrids även informationen på skärmen i förhållande till kamerans läge. DISP-knapp Grafisk visning (standardinställning) Standardvisning Skärmen släckt Bildtagning 69