Views
7 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Förbereda kameran Innan du börjar använda kameran Anmärkningar om användningen av din kamera ............... 5 Kontroll av medföljande tillbehör ................................... 10 Förbereda batteripaketet .................................................. 11 Montera ett objektiv ........................................................ 16 Sätta i ett minneskort ....................................................... 18 Förbereda kameran .......................................................... 21 Användning av medföljande tillbehör ............................. 23 Kontrollering av antalet lagringsbara bilder .................... 25 Rengöring ........................................................................ 28 Delarnas och skärmindikatorernas namn ......................... 31 Framsida ..................................................................... 31 Baksida ....................................................................... 32 Ovansida ..................................................................... 34 Sidor/Botten ............................................................... 35 Välj visningssätt för tagningsinformationen (DISP) ....36 LCD-skärm ................................................................. 37 Val av funktion/inställning .............................................. 39 Välja en funktion med Fn (Funktion)-knappen .......... 40 Funktionerna som väljs med Fn (Funktion)-knappen ............................................................................ 41 Funktionerna som väljs med MENU-knappen ........... 41 Bildtagning Bildtagning utan kameraskakning ................................... 43 Rätt kroppshållning .................................................... 43 Användning av SteadyShot-funktionen ..................... 44 Användning av stativ .................................................. 45 / Tagning med autoinställning.......................... 46 Användning av ansiktsavkänning .............................. 48 Tagning med en för motivet lämplig inställning (scenval) ..................................................................................... 50 Tagning av porträttbilder ...................................... 51 Tagning av landskapsbilder .................................. 52 Tagning av bilder av små motiv ........................... 53 Tagning av bilder med rörligt motiv .................... 54 Tagning av solnedgångsbilder ............................. 55 Tagning av nattbilder ........................................... 56 6

Användning av tagningsfunktionen Tagning av bild på det sätt som du vill (exponeringsläge) ..................................................................................... 57 Tagning i autoprogramläge .................................... 58 Tagning med kontroll över bakgrundens suddighet (bländarprioritet) ............................................... 59 Tagning av rörliga motiv med varierande återgivning (slutartidsprioritet) ............................................ 61 Tagning med manuellt justerad exponering (manuell exponering) ....................................................... 63 Tagning av bilder på ljusspår med lång exponering (BULB) ............................................................. 65 Tagning med sökaren (OVF) ........................................... 67 Växla till sökaren ....................................................... 67 Justera sökarens skärpa (dioptrijustering)................... 68 Välj visningssätt för tagningsinformationen (DISP) ............................................................................ 69 LCD-skärmen (grafisk visning) ................................. 70 LCD-skärmen (standardvisning) ................................ 72 Sökare ......................................................................... 74 Val av skärpeinställningsmetod ....................................... 75 Användning av autofokus .......................................... 75 Tagning med önskad komposition (skärpelås)............ 77 Val av skärpeinställningsmetod efter motivets rörelse (autofokusläge) .................................................. 78 Val av skärpeinställningsområde (AF-område) ......... 79 Manuell inställning av skärpan (manuell skärpeinställning) .............................................. 80 Kontrollera skärpeinställningen genom att förstora bilden (kontroll av manuell skärpeinställning) ............................................................................ 81 Zooma in i ett steg ........................................................... 83 Användning av blixten .................................................... 84 Användning av trådlös blixtfotografering .................. 87 Justering av bildens ljusstyrka (exponering, blixtkompensation, mätning) ...................................... 88 Tagning med fastställd ljusstyrka (AE-lås) ................ 88 Kompensation av ljusstyrka på hela bilden (exponeringskompensation) .............................. 89 7