Views
6 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

LCD-skärmen (grafisk

LCD-skärmen (grafisk visning) Den grafiska visningen visar slutartid och bländarvärde grafiskt och visar tydligt hur exponeringen fungerar. I AUTO eller scenläge, visas endast de alternativ som kan ställas in. Se sidorna inom parentes för närmare detaljer om hur de olika funktionerna används. A Indikator Betydelse P A S M Lägesratt (46 – 66) B Bildkvalitet (124) Upplösning (123)/Aspekt (123) Minneskort (18) 100 Återstående antal lagringsbara bilder (25) 100% Återstående batteritid (14) Indikator Betydelse Slutartidindikator (61) Bländarindikator (59) Indikator C Indikator Betydelse Exponeringskompensationsindikator (89) Betydelse Blixtläge (84)/ Rödögereducering (86) Matningsläge (104) • är endast för DSLR- A550. Skärpeinställningsläge (78) ISO-känslighet (99) Optimering av dynamikomfånget (94)/ Auto HDR-inst. (95) 70

D Indikator Betydelse 1/250 Slutartid (61) F4 Bländare (59) +1.0 Exponeringskompensation (89) AE-lås (88) SteadyShot (44) Bildtagning 71