Views
6 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sökare A Indikator B 74

Sökare A Indikator B 74 Betydelse AF-område (79) Spotmätningsområde (93) Fotograferingsområde för aspekt 16:9 (123) Indikator Betydelse Blixtkompensation (91) Blixtuppladdning (84) WL Trådlös blixt (87) Höghastighetssynkronisering* Manuell skärpeinställning (80) z Skärpa 125 Slutartid (61) 5.6 Bländare (59) EV-skala (64, 107) AE-lås (88) 0 ”Tagning ej möjlig”- varning (104) Varning för skakningsoskärpa (44) Indikator Betydelse SteadyShot -skala (44) Aspektet 16:9 (123) * När du använder HVL-F58AM/HVL- F42AM-blixten (säljs separat) kan du använda en höghastighetssynkroniseringsfunktion för att ta bilder med alla slutartider. Se bruksanvisningen som medföljde blixten för detaljer.

Användning av tagningsfunktionen Val av skärpeinställningsmetod Det finns två metoder för inställningen av skärpa: autofokus och manuell skärpeinställning. Beroende på objektivet varierar metoden att växla mellan autofokus och manuell skärpeinställning. Typ av objektiv Objektivet har en knapp för skärpeinställnings -läge Objektivet har inte en knapp för skärpeinställnings -läge Omkopplare att använda Objektiv (Ställ alltid knappen för skärpeinställnings -läge på kameran på AF.) Kamera Användning av autofokus 1 Ställ knappen för skärpeinställningsläge på kameran på AF. 2 När objektivet har en knapp för skärpeinställningsläge, ställ in den på AF. Växla till autofokus Ställ knappen för skärpeinställningsläg e på objektivet på AF. Ställ knappen för skärpeinställningsläg e på kameran på AF. Växla till manuell skärpeinställning Ställ knappen för skärpeinställningsläg e på objektivet på MF. Ställ knappen för skärpeinställningsläg e på kameran på MF. Användning av tagningsfunktionen 75