Views
6 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

3 Tryck ner avtryckaren

3 Tryck ner avtryckaren halvvägs för att kontrollera skärpan och ta bilden. • När skärpan är inställd ändras skärpeindikatorn till z eller (nedan). • AF-området där skärpeinställningen har bekräftats blir grönt. AF-område Skärpeindikator Tagningsteknik • För att välja AF-området för skärpeinställning skall du ställa in [AFområde] (sidan 79). Skärpeindikator Skärpeindikator z tänd tänd tänd z blinkar Tillstånd Skärpan låst. Redo att ta bilden. Skärpan bekräftad. Skärpeinställningspunkten följer ett rörligt motiv. Redo att ta bilden. Skärpeinställningen pågår fortfarande. Det går inte att utlösa slutaren. Det går inte att ställa in skärpan. Slutaren är låst. Motiv som det kan vara svårt att ställa in skärpan för automatiskt När autofokusen används är det svårt att ställa in skärpan för följande sorters motiv. Använd i så fall skärpelåsfunktionen (sidan 77) eller ställ in skärpan för hand (sidan 80). • Motiv med dålig kontrast, t.ex. en blå himmel eller en vit vägg. • Två olika motiv på olika avstånd som överlappar varandra i AF-området. • Ett motiv som består av upprepade mönster, t.ex. fasaden på en byggnad. • Väldigt ljusa eller glittriga motiv, som solen, en blankpolerad bil eller en vattenyta. • Belysningen i omgivningen är inte tillräcklig. 76

För att mäta det exakta avståndet till motivet Markeringen som finns på kamerans ovansida visar bildsensorns* plats. Använd den vågräta linjen som riktmärke för att mäta upp det exakta avståndet mellan kameran och motivet. * Bildsensorn är den del i kameran som fungerar som film. Obs! • Om motivet är närmare än näravståndet för det använda objektivet går det inte att bekräfta skärpeinställningen. Kontrollera att motivet är tillräckligt långt från kameran. Tagning med önskad komposition (skärpelås) 1 Rikta kameran så att motivet hamnar innanför AF-området och tryck ner avtryckaren halvvägs. Skärpan och exponeringen låses. 2 Håll avtryckaren halvvägs nedtryckt, och komponera om bilden så att motivet hamnar i sitt ursprungliga läge igen. Användning av tagningsfunktionen 3 Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden. 77