Views
6 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Val av

Val av skärpeinställningsmetod efter motivets rörelse (autofokusläge) Fn-knapp t (Autofokusläge) t Välj önskad inställning AF) AF) (Enbilds-AF) (Automatisk (Kontinuerlig Kameran ställer in skärpan och skärpan låses när du trycker ner avtryckaren halvvägs. [Autofokusläge] växlas mellan enbildsautofokus och kontinuerlig autofokus i enlighet med motivets rörelser. Om motivet är stillastående när du trycker ned avtryckaren halvvägs, låses skärpan och om motivet är rörligt fortsätter kameran att ställa in skärpan. Kameran fortsätter att ställa in skärpan så länge man håller avtryckaren halvvägs nedtryckt. • Det hörs ingen ljudsignal när skärpan har ställts in. • Skärpelås kan inte användas. Tagningsteknik • Använd • Använd (Enbilds-AF) när motivet är stillastående. (Kontinuerlig AF) när motivet är rörligt. Obs! • (Automatisk AF) är valt när exponeringsläget är inställt på AUTO eller ett av följande scenlägen: (Porträtt), (Landskap), (Solnedgång) eller (Nattport./nattvy). (Enbilds-AF) är valt när exponeringsläget är inställt på (Makro) i scenval. (Kontinuerlig AF) är valt när exponeringsläget är inställt på (Sport & action) i scenval. • (Kontinuerlig AF) väljs när funktionen Leendeavkänning används. 78

Val av skärpeinställningsområde (AF-område) Välj önskat AF-område efter tagningsförhållandena eller dina preferenser. AF-området där skärpeinställningen har bekräftats blir grönt och övriga AF-områden försvinner. • AF-området för skärpeinställning lyses upp tillfälligt i sökarläget. AF-område Fn -knapp t (AF-område) t Välj önskad inställning (Brett) (Spot) (Lokalt) Kameran bestämmer vilket av de nio AF-områdena som ska användas för att ställa in skärpan. Kameran använder enbart AF-området i mittområdet. Välj området för vilket du vill aktivera skärpan från nio AFområden med kontrollen. För att välja AF-områden placerade i mitten, tryck på AF-knappen. Obs! • När exponeringsläget är inställt på AUTO eller scenval eller om Leendeavkänning är aktiverat, låses [AF-område] på (Brett) och du kan inte välja andra inställningar. • AF-området tänds eventuellt inte vid kontinuerlig tagning eller när avtryckaren trycks ned helt utan paus halvvägs. Användning av tagningsfunktionen 79