Views
7 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

3 Bekräfta och justera

3 Bekräfta och justera skärpeinställningen • Du kan justera skärpeinställningen manuellt i läget för kontroll av manuell skärpeinställning. • Om du trycker på AF-knappen i autofokusläge, aktiveras autofokusläget. Spegeln skjuts ner i autofokusläget och visningen avbryts. • När [AF-område] är inställd på (Lokalt), kan autofokus också aktiveras med hjälp av kontrollen. 4 Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden. • Du kan ta bilder när zoomskalan är inställd på ca. ×7 eller ×14, men den tagna bilden är avsedd för visning utan förstoring. • Funktionen för kontroll av manuell skärpeinställning avbryts efter tagning. Tagningsteknik • Om du trycker på MF CHECK LV-knappen när kameran är i AE-låsläge, kan du kontrollera en version av bilden som återspeglar den kompenserade exponeringen. När du börjar ta bilder från den punkten, börjar kameran att exponera i AE-låsläget. • Du kan ta bort stödlinjer (sidan 131). Obs! • Kameran ställer inte in skärpan på ett motiv när du trycker ner avtryckaren halvvägs. • Du kan inte använda funktionerna Ansiktsavkänning och Leendeavkänning. • Bilden i sökaren är inte synlig i läget för kontroll av manuell skärpeinställning. • När indikeras, ökar kamerans temperatur. Om du avser att fortsätta utföra kontroll av manuell skärpeinställning, kan du inte använda kameran förrän temperaturen har sjunkit (sidan 165). • När du använder funktionen för kontroll av manuell skärpeinställning i sökarläget, rekommenderas att du monterar okularlocket (sidan 24). • När du utför kontinuerlig tagning eller tagning med exponeringsgaffling i läget för kontroll av manuell exponering, ställs autofokus in när den första bilden tas. 82

Zooma in i ett steg Du kan zooma in till mitten av en bild genom att använda smart telekonverter (digital zoom) och sedan lagra bilden. 1 Ställ LIVE VIEW/OVF-knappen på ”LIVE VIEW”. 2 Tryck på -knappen. • Varje gång du trycker på -knappen ändras zoomskalan enligt följande: Ca. ×1,4 t Ca. ×2 t Av Upplösningen ställs in automatiskt enligt följande oavsett den valda upplösningen. Zoomskala Ca. ×1,4 Ca. ×2 Upplösning M S -knapp Obs! • Den smarta telekonvertern är inte tillgänglig när funktionen för kontroll av manuell skärpeinställning är tillgänglig, funktionen för leendeavkänning är inställd på [På], eller när [Kvalitet] är inställd på (RAW) eller (RAW & JPEG). • När smarta telekonvertern är tillgänglig (i autofokusläge), är [AF-område] ställd på (Spot). • När smarta telekonvertern är tillgänglig, är [Mätmetod] ställd på (Flersegment). Användning av tagningsfunktionen 83