Views
8 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Användning av

Användning av uppspelningsfunktionen Justering av mängden blixtljus (blixtkompensation) ............................................................................ 91 Val av blixtstyrningsmetod för inställning av mängden blixtljus (blixtstyrning) ..................................... 92 Val av metod för mätning av motivets ljusstyrka (mätmetod) ........................................................ 93 Automatisk kompensering av ljusstyrka och kontrast (D-Range) .......................................................... 94 Korrigering av bildens ljusstyrka (optimering av dynamikomfånget) ............................................ 94 Kompensera automatiskt med en rik tonskala (Auto High Dynamic Range) ............................ 95 Bildbearbetning ............................................................... 97 Val av önskad bildbearbetning (kreativa inställningar) ............................................................................ 97 Ändra färgåtergivningsområde (färgrymd) ................. 98 Ställa in ISO-känsligheten ............................................... 99 Justering av färgtoner (vitbalans) .................................. 100 Justering av vitbalansen så den lämpar sig för en specifik ljuskälla (automatisk/förinställd vitbalans) ........100 Inställning av färgtemperatur och en filtereffekt (färgtemperatur/färgfilter) ............................... 101 Lagring av färgtoner (specialinställd vitbalans) ....... 102 Val av matningsläge ......................................... 104 Enbildstagning .......................................................... 104 Tagning av flera bilder i följd .................................. 104 Hur man använder självutlösaren ............................. 105 Tagning av bilder i följd med olika exponeringar (exponeringsgaffling) ...................................... 106 Tagning med flyttad vitbalans (vitbalansgaffling) ... 107 Tagningar med den trådlösa fjärrkontrollen ............. 108 Ta bilder av leende ansikten (leendeavkänning) ........... 109 Uppspelning av bilder .................................................... 111 Kontrollera bildinformation ........................................... 115 Skydda bilder (skydda) .................................................. 117 Radering av bilder (radera) ............................................ 118 Titta på bilder på en TV-skärm ..................................... 120 8

Ändring av inställningar Visning av bilder på datorn Inställning av upplösning och bildkvalitet .................... 123 Inställning av metod för lagring på ett minneskort ....... 125 Ändring av brusreduceringsinställningen ...................... 127 Ändring av funktionerna för AEL-knappen .................. 128 Ändring av andra inställningar ...................................... 129 Inställning av LCD-skärmen ......................................... 130 Kontrollera kamerans version ........................................ 132 Återställning till standardinställningarna ...................... 133 Använda datorn ............................................................. 135 Användning av programvara ......................................... 142 Utskrift av bilder DPOF-markering ........................................................... 147 Utskrift av bilder genom anslutning av kameran till en PictBridge-kompatibel skrivare ............................... 149 Övrigt Tekniska data ................................................................. 151 Felsökning ..................................................................... 155 Varningsmeddelanden ................................................... 164 Försiktighetsåtgärder ..................................................... 167 Register .......................................................................... 169 9