Views
3 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

1 Tryck på -knappen.

1 Tryck på -knappen. • Skärmen för exponeringskompensationen visas i sökarläget. -knapp 2 Justera exponeringen med styrratten. Mot + (över): Gör bilden ljusare. Mot – (under): Gör bilden mörkare. Standardexponering 3 Justera skärpan och ta bilden. Tagningsteknik • Justera kompensationsnivån genom att kontrollera den tagna bilden. • Genom att använda gaffling kan du ta flera bilder med exponeringen flyttad till plus- eller minussidan (sidan 106). Obs! • Detta alternativ kan inte användas när exponeringsläget är inställt på AUTO eller scenval. Tagning av bilder medan histogrammet är i användning Histogrammet visar luminansdistributionen, det vill säga hur många bildpunkter med en viss ljusstyrka det finns i bilden. För att visa histogrammet, trycker du på DISPknappen (sidorna 36 och 111). Antal bildpunkter Mörk Ljus 90

Vid exponeringskompensation ändras histogrammet på motsvarande sätt. Figuren till höger är ett exempel. Vid tagning med exponeringskompensationen på den positiva sidan blir hela bilden ljusare, så att hela histogrammet flyttas mot den ljusa sidan (åt höger). Om exponeringskompensationen är negativ flyttas histogrammet åt det andra hållet. Histogrammets båda ändar visar en ljus del eller en mörk del. Det är omöjligt att återställa dessa delar senare med en dator. Justera exponeringen vid behov och ta en bild igen. Obs! • Histogrammet som visas i Live View-läget visar inte den slutliga bild som lagras. Den indikerar läget på bilden som just då visas på LCD-skärmen. Histogrammet varierar beroende på bländarinställningar o.dyl. • Histogrammet är olika för tagning och uppspelning vid följande situationer: – När blixten avfyras. – När motivet har låg intensitet, t.ex. nattbilder. Justering av mängden blixtljus (blixtkompensation) Vid tagning med blixt går det att ändra enbart mängden blixtljus, utan att ändra exponeringskompensationen. Du kan bara ändra exponeringen för ett huvudmotiv som är innanför blixtområdet. Användning av tagningsfunktionen Fn-knapp t Mot +: Höjer blixtnivån. Mot –: Sänker blixtnivån. (Blixtkompens.) t Välj önskad inställning 91