Views
1 week ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Obs! • Detta

Obs! • Detta alternativ kan inte användas när exponeringsläget är inställt på AUTO eller scenval. • Om du har justerat blixtnivån visas i sökaren när den inbyggda blixten fälls upp. När du justerar den skall du vara noga med att inte glömma att återställa värdet. • Det kan hända att den högre blixteffekten inte har någon synlig inverkan p.g.a. den begränsade mängden blixtljus, om motivet är utanför blixtens maximala räckvidd. Om motivet är väldigt nära kan det hända att den lägre blixteffekten inte har någon synlig inverkan. Exponeringskompensation och blixtkompensation Med exponeringskompensation utförs kompensationen genom att ändra slutartiden, bländaren och ISO-känsligheten (när [AUTO] är inställt). Om blixten används ändras även mängden blixtljus. Blixtkompensationen ändrar dock enbart mängden blixtljus. Val av blixtstyrningsmetod för inställning av mängden blixtljus (blixtstyrning) MENU-knapp t inställning 92 1 t [Blixtstyrning] t Välj önskad ADI-blixt Denna metod kontrollerar blixtens ljus genom att ta i beaktande avståndsinformation om skärpan och ljusmätardata från förblixten. Denna metod möjliggör en exakt blixtkompensation med minimal inverkan från motivets reflexion. TTL-förblixt Denna metod kontrollerar mängden blixtljus enbart beroende på data från ljusmätning av förblixten. Denna metod är känslig för motivets reflexion. ADI: Advanced Distance Integration TTL: Through the lens • När [ADI-blixt] är vald kan ett objektiv som är utrustat med en avståndskodare utföra exaktare blixtkompensation eftersom den ger tillgång till exaktare avståndsinformation. Obs! • Om avståndet mellan motivet och den separata blixten (säljs separat) inte går att avgöra (vid trådlös blixttagning med en separat blixt (säljs separat), tagning med en separat blixt som inte är monterad på kameran med hjälp av en kabel, tagning med en makro-dubbelblixt, osv.) väljer kameran automatiskt TTL-förblixtläget.

• Välj [TTL-förblixt] i följande fall, eftersom kameran inte kan utföra blixtkompensation med ADI-blixt. – När en bred panel är monterad på blixten HVL-F36AM. – När en diffusor används för blixtfotografering. – När ett filter med en exponeringsfaktor används, som t.ex. ett ND-filter. – När ett makroobjektiv används. • ADI-blixt går bara att använda tillsammans med ett objektiv som är utrustat med en avståndskodare. Se bruksanvisningen som medföljde objektivet för att se om det är försett med en avståndskodare. Val av metod för mätning av motivets ljusstyrka (mätmetod) Fn -knapp t (Mätmetod) t Välj önskat läge (Flersegment) (Centrumvägd) (Spot) Tagningsteknik Detta läge mäter ljuset i varje område efter att hela området delats in i flera områden och bestämmer sedan den rätta exponeringen för hela skärmen. I detta läge mäts den genomsnittliga ljusstyrkan för hela skärmen, med tonvikt på området i mitten av skärmen. I detta läge mäts ljuset bara i området innanför spotmätningscirkeln i mittenområdet. • Använd (Flersegment)-mätning för vanliga tagningar. • När du tar bilder på motiv med stark kontrast i AF-området skall du först mäta motivets ljus med optimal exponering genom spotmätning och sedan använda AE-låset och ta bilden (sidan 88). Obs! • När exponeringsläget är inställt på AUTO eller scenval, låses [Mätmetod] på (Flersegment) och du kan inte välja andra lägen. Användning av tagningsfunktionen 93