Views
5 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Automatisk kompensering

Automatisk kompensering av ljusstyrka och kontrast (D-Range) D-RANGE-knapp t Välj önskad inställning D-RANGE-knapp (Av) (DRO) (Auto HDR) Använder inte DRO/Auto HDR-funktioner. Genom att dela in bilden i små områden analyserar kameran kontrasten av ljus och skugga mellan motivet och bakgrunden och skapar därmed en bild med optimal ljusstyrka och tonskala. Tar två bilder med olika exponeringar och överlagrar därefter det ljusa området på den underexponerade bilden med det mörka området på den överexponerade bilden för att skapa en bild med en rik tonskala. Korrigering av bildens ljusstyrka (optimering av dynamikomfånget) 1 D-RANGE-knapp t (DRO) 2 Välj en optimal nivå med b/B på kontrollen. (Auto) (Nivå)* Korrigerar automatiskt ljusstyrkan. Optimerar tonskalorna för en inspelad bild i varje del av bilden. Välj optimal nivå mellan Lv1 (svag) och Lv5 (stark). * Lv_ som visas med är steget som för tillfället är valt. 94

Obs! • Inställningen är låst på (Av) när (Solnedgång) eller (Nattport./nattvy) är valt i scenval. Inställningen är låst på (Auto) när andra lägen är valda i scenval. • Vid tagning med optimering av dynamikomfånget kan bilden innehålla brus. Välj rätt nivå genom att kontrollera den tagna bilden, särskilt om du förstärker effekten. Kompensera automatiskt med en rik tonskala (Auto High Dynamic Range) 1 D-RANGE-knapp t (Auto HDR) 2 Välj en optimal nivå med b/B på kontrollen. (Auto.expo.skillnad) (Exposure Difference Level)* * _Ev som visas med är steget som för tillfället är valt. Tagningsteknik Korrigerar automatiskt exponeringsskillnaden. Ställer in exponeringsskillnaden baserat på motivets kontrast. Välj optimal nivå mellan 1.0Ev (svag) och 3.0Ev (stark). • Eftersom slutaren öppnas två gånger för en tagning, ska man noga med följande: – Använd den här funktionen när motivet är stillastående och inte blinkar. – Ändra inte bildens komposition. – När du fotograferar människor, rekommenderar vi att du använder Live View-läget. Användning av tagningsfunktionen Obs! • När exponeringsläget är inställt på AUTO eller scenval, kan du inte välja [Auto HDR]. • Det går inte att ta nästa bild förrän denna process är klar för den föregående bilden. • Du kan inte välja [Auto HDR] under Leendeavkänning. Om du aktiverar funktionen Leendeavkänning när [Auto HDR] är vald, använder kameran tillfälligt DROinställningen. • Du kanske inte får önskad effekt beroende på luminansskillnaden mellan ett motiv och fotograferingsförhållandena. 95