Views
3 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Ändra

Ändra färgåtergivningsområde (färgrymd) Hur färger visas med nummerkombinationer eller färgåtergivningsområde kallas för ”färgrymd”. Det går att ändra färgrymden beroende på användning. MENU-knapp t sRGB AdobeRGB 1 t [Färgrymd] t Välj önskad inställning Detta är digitalkamerans standardfärgrymd. Använd sRGB vid normal tagning som till exempel när du vill skriva ut bilden utan några modifieringar. Detta har ett brett färgåtergivningsområde. Om en stor del av motivet är intensivt grönt eller rött är Adobe RGB effektiv. • Bildens filnamn börjar med ”_DSC”. Obs! • Adobe RGB är för program eller skrivare som stöder färghantering och den extra kulörrymden DCF2.0. Om man använder program och skrivare som inte stöder dessa kan det ge utskriftsbilder som inte återger färgerna på ett naturtroget sätt. • När man visar bilder som lagrats med Adobe RGB på kameran eller på icke-Adobe RGB-kompatibla enheter, visas bilderna med låg mättnad. 98

Ställa in ISO-känsligheten Ljuskänsligheten uttrycks med ISO-nummer (rekommenderat exponeringsindex). Ju större nummer, desto högre känslighet. 1 Tryck på ISO-knappen för att visa ISO-skärmen. ISO-knapp 2 Välj önskat värde med v/V på kontrollen. • Ju större nummer, desto högre brusnivå. Obs! • När exponeringsläget är inställt på AUTO eller scenval, låses ISO på AUTO och du kan inte välja andra ISO-värden. • När exponeringsläget är inställt på P/A/S och ISO är inställt på [AUTO], ställs ISO automatiskt på ett värde mellan ISO 200 and ISO 1600. • [AUTO]-inställningen är inte tillgänglig i exponeringsläge M. Om du ändrar exponeringsläget till M med [AUTO]-inställningen, ändras den till [200]. Ställ in ISO så att den är i enlighet med tagningsförhållandena. Användning av tagningsfunktionen 99