Views
8 months ago

Sony SVS13A3B4E - SVS13A3B4E Guida alla risoluzione dei problemi Estone

Sony SVS13A3B4E - SVS13A3B4E Guida alla risoluzione dei problemi Estone

Tõrkeotsing

Tõrkeotsing Taasteprobleemid Ma ei saa taastealalt taastada Taastage arvuti taastekandjalt, kui muutsite rakenduste abil taasteala, installisite eelinstallitud operatsioonisüsteemi asemele uue või vormindasite sisseehitatud kõvakettadraivi või SSD rakendusega VAIO Care (Rescue Mode) : Recover or maintain your system. Ma ei saa taastekandjat luua s Proovige alljärgnevaid soovitusi. 1 Laadige alla ja installige viimased värskendused, kasutades rakendust VAIO Update. 2 Taaskäivitage arvuti. Seejärel proovige uuesti taastekandja luua. 3 Kui välise optilise kettadraiviga on kaasas vahelduvvooluadapter, ühendage see toitepistikusse. s Proovige teisi usaldusväärseid kandjaid. s Kui probleem ei kao, külastage täiendava abi saamiseks VAIO võrgutoe veebisaiti. Ma ei saa taasteprotseduuri käivitada/lõpetada s Eemaldage arvuti küljest kõik ebavajalikud välisseadmed. s Proovige alljärgnevaid soovitusi. s Kontrollige taastekandja seisukorda. Kui kasutate optilisi kettaid, kontrollige, et need ei oleks mustad ega kahjustatud. Kui kettad on määrdunud, puhastage need ja proovige uuesti arvutit taastada. s Kui te taastealalt arvutit taastada ei saa, taaskäivitage arvuti ja taastage see taastealalt uuesti või kasutage taastekandjat. s Kui te ei saa arvutit USB optilise ajami või USB-mäluseadmega taastada, ühendage draiv teise USB-porti või USB-porti, mis ühildub standardiga USB 2.0 (kui neid on). Seejärel lülitage arvuti välja ja üritage seda uuesti taastada. s Kui probleem ei kao, külastage täiendava abi saamiseks VAIO võrgutoe veebisaiti. 14

Levinud probleemid Mu arvuti ei käivitu s Enne arvuti esmakordset kasutamist peate arvuti ühendama vahelduvvooluallikaga (vahelduvvooluadapteri abil, kui see on kaasas). s Veenduge, et kõik kaablid on seadmete korralikult ühendatud, näiteks arvuti toitejuhe (koos vahelduvvooluadapteriga, kui see on kaasas). s Veenduge, et akukomplekt on õigesti paigaldatud ja laetud. s Eemaldage kõik kaablid ja välisseadmed, nagu toitejuhe, vahelduvvooluadapter ja USB-seade, eemaldage akukomplekt ja oodake umbes viis minutit. Seejärel asetage need oma kohale tagasi ja lülitage arvuti uuesti sisse. s Eemaldage kõik täiendavad mälumoodulid, mis olete pärast ostmist paigaldanud, ja taaskäivitage arvuti. s Kui arvuti on ühendatud lülitiga pikendusjuhtmega, veenduge, et lüliti on sisse lülitatud ja pikendusjuhe on kindlalt toiteallikaga ühendatud. s Kui kasutate välist kuvarit, veenduge, et see on toiteallikaga ühendatud ja sisse lülitatud. Roheline toiteindikaatori tuli süttib, kuid ekraanile ei ilmu midagi s Vajutage mitu korda klahve Alt+F4, et rakenduse aken sulgeda. Rakenduse töös võis esineda tõrge. s Vajutage klahve Ctrl+Alt+Delete, valige arvutiekraani paremast alumisest nurgast (Sule arvuti) ja valige Taaskäivita. s Vajutage ja hoidke all toitenuppu või libistage toitelülitit ja hoidke seda kauem kui neli sekundit selles asendis, et arvuti välja lülitada. Eemaldage toitejuhe või vahelduvvooluadapter vooluvõrgust ja jätke arvuti umbes viieks minutiks seisma. Seejärel ühendage toitejuhe või vahelduvvooluadapter vooluvõrku ja lülitage arvuti uuesti sisse. Kui lülitate arvuti välja klahvidega Ctrl+Alt+Delete, toitelülitiga või toitenupuga, võivad salvestamata andmed kaduda. EE 15