Views
8 months ago

Sony SVS13A3B4E - SVS13A3B4E Documenti garanzia Danese

Sony SVS13A3B4E - SVS13A3B4E Documenti garanzia Danese

Handbok med

Handbok med föreskrifter för trådlöst LAN (gäller endast för modeller med inbyggda trådlösa LAN-funktioner) Trådlöst LAN – Information om bestämmelser Den trådlösa LAN-produkten är en radioenhet som använder någon av IEEE-standarderna 802.11a/b/g/n. För modeller som har stöd för IEEE-standarden 802.11a/n (5 GHz) för trådlöst LAN Beroende på modell kan det trådlösa LAN som är inbyggt i produkten endast användas i följande länder: Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike. Användningsvillkor För modeller utom VAIO Tap 20 SVJ202 och VAIO Duo 11 SVD112 Utrustningen är avsedd att användas på ett avstånd som är större än 15 mm mellan LCD-skärmen och användaren. Endast för VAIO Tap 20 SVJ202 Utrustningen är avsedd att användas på ett avstånd som är större än 15 mm mellan utrustningen och användaren (exklusive: armar och ben). Vid användning av IEEE-funktionen 802.11a/n för trådlöst LAN kan kanalerna mellan frekvenserna 5,15 GHz till 5,35 GHz och 5,47 GHz till 5,725 GHz endast väljas för inomhusanvändning. I vissa situationer eller miljöer kan användningen av trådlös LAN-teknik begränsas av ägaren till byggnaden eller ansvariga representanter för verksamheten, till exempel ombord på flygplan, i sjukhus eller i någon annan miljö där risken för störningar på andra enheter eller tjänster betraktas eller klassificeras som skadlig. Om du är osäker på vilka riktlinjer som gäller för användningen av trådlös LAN-teknik i en viss verksamhet eller miljö uppmanas du att först be om tillåtelse innan du slår på den. Rådfråga din läkare eller tillverkaren av det medicinska hjälpmedlet (pacemaker, hörapparat o.s.v.) om eventuella restriktioner beträffande användningen av trådlös LAN-teknik. 12

Störningar Om utrustningen orsakar skadliga störningar på tv-mottagningen, vilket kan kontrolleras genom att slå av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningarna på något av följande sätt: rikta om eller flytta mottagningsantennen, öka avståndet mellan sändaren och mottagaren eller be återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker om råd. SE Friskrivningsklausul Sony ansvarar inte för radio- eller tv-störningar eller annan oönskad effekt på grund av att användaren har valt fel kanal. Användaren är exklusivt ansvarig för korrigering av störningar som orsakas av felaktiga kanalval. 13