Views
8 months ago

Sony VPCEH2K1E - VPCEH2K1E Documenti garanzia Danese

Sony VPCEH2K1E - VPCEH2K1E Documenti garanzia Danese

❑ AA-paristot ❑

❑ AA-paristot ❑ Joidenkin VAIO-tietokonemallien mukana toimitetaan AA-paristoilla toimivia lisävarusteita. Katso paristojen asennusohjeet lisävarusteiden käyttöohjeista. ❑ Älä käsittele vaurioituneita tai vuotavia paristoja. ❑ Paristot voivat räjähtää tai niihin voi tulla vuotoja, jos niitä ladataan väärin, hävitetään polttamalla, käytetään yhdessä muunmerkkisten paristojen kanssa tai jos ne asennetaan väärin. ❑ Paristot voivat syttyä palamaan tai aiheuttaa kemiallisia palovammoja, jos niitä käytetään väärin. ❑ Älä pura, altista yli 60 °C:n lämpötilalle tai polta. ❑ Hävitä käytetyt paristot viipymättä ja asianmukaisesti. ❑ Älä säilytä lasten ulottuvilla. ❑ Älä kytke paristojen metalliliittimiä yhteen tai anna niiden kastua esimerkiksi läikyttämällä niiden päälle vettä, mehua tai kahvia. ❑ Kun paristojen käyttöikä on kulunut loppuun, hävitä ne säädösten mukaisesti. ❑ Joillakin alueilla paristoja ei saa hävittää talous- tai toimistojätteiden mukana. Käytä julkista keräysjärjestelmää. 32

Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan yhteisön ja muiden Euroopan maiden jätehuoltoa) Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä laite hävitetään asianmukaisesti, voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla paikallisilta ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu. FI Käytöstä poistettujen akkujen hävittäminen (koskee Euroopan unionia ja muita Euroopan maita, joissa jätteet lajitellaan) Jos tuotteen mukana toimitettuun akkuun tai sen pakkaukseen on merkitty jompikumpi viereisistä symboleista, akkua ei saa käsitellä talousjätteenä. tai Joissakin akuissa tämä symboli saattaa esiintyä yhdessä kemiallisen merkin tunnuksen. Akkuun lisätään elohopean (Hg) tai lyijyn (Pb) kemiallinen tunnus, jos akussa on yli 0,0005 % elohopeaa tai 0,004 % lyijyä. Näiden akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa estämään mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua akun epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja. Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus tai tietojen säilyminen vaativat kiinteän akun, akun vaihto on annettava asiantuntevan henkilöstön tehtäväksi. Voit varmistaa akun asianmukaisen käsittelyn viemällä sen käyttöiän loputtua sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Jos kyse on muista akuista, katso lisätietoja kohdasta, jossa annetaan ohjeet akun turvalliseen irrottamiseen. Luovuta akku asiamukaiseen käytöstä poistettujen akkujen kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Lisätietoja tämän tuotteen tai akun kierrättämisestä on saatavissa paikallisilta ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on hankittu. Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japani. Sähkömagneettista yhteensopivuutta ja tuoteturvallisuutta koskevissa asioissa valtuutettu edustaja on Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Huoltoa ja takuuta koskevissa asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä erillisissä huolto- ja takuuasiakirjoissa mainittuihin osoitteisiin. 33