Views
8 months ago

Sony VPCEH2K1E - VPCEH2K1E Documenti garanzia Finlandese

Sony VPCEH2K1E - VPCEH2K1E Documenti garanzia Finlandese

Langattoman WAN-verkon

Langattoman WAN-verkon säännösopas (vain langattoman suuralueverkon laitteilla varustetut mallit) Lähetys UMTS/HSPA: 900/2 100 MHz GSM/GPRS/EDGE: 900/1 800 MHz Käyttöehdot Laitetta käytettäessä LCD-näytön ja käyttäjän välisen etäisyyden on oltava vähintään 15 mm. Älä käytä langatonta suuralueverkkoa ympäristössä, jossa se saattaa aiheuttaa vaarallisia häiriöitä. Tällaisia ovat erityisesti seuraavat paikat: ❑ Alueet, joissa käyttö on lailla kielletty. Noudata mahdollisia erityissäädöksiä ja toimi opaskylttien ja ilmoitusten kertomalla tavalla. ❑ Älä käytä langatonta suuralueverkkoa paikoissa, joissa on räjähdysvaara. Älä käytä langatonta suuralueverkkoa autoa tankattaessa, polttoainevarastojen läheisyydessä, kemianteollisuuden laitoksissa tai räjäytystyömaan läheisyydessä. ❑ Langattoman suuralueverkon käyttö on kiellettyä seuraavissa ympäristöissä: Lääketieteellisten ja elintoimintoja ylläpitävien laitteiden läheisyydessä (esimerkiksi sairaaloissa ja yksityisissä hoitolaitoksissa). Lääketieteelliset laitteet voivat olla herkkiä radiosäteilyn aiheuttamille häiriöille. ❑ Lentokoneissa, myös niiden ollessa maassa. ❑ Ajaessasi autoa. Vastuuvapautusilmoitus Langattoman tietoliikenteen ominaisuuksista johtuen tietoja voi joskus kadota tai vaurioitua tiedonsiirron aikana. Siihen voivat olla syynä radiosignaalin voimakkuuden vaihtelut, jotka ovat seurausta muutoksista signaalin lähetys- ja vastanotto-olosuhteissa. Sony ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat seurausta langattoman suuralueverkon tietoliikenteessä ilmenneistä viiveistä tai virheistä tai langattoman suuralueverkon kyvyttömyydestä lähettää tai vastaanottaa tietoja. 36

BLUETOOTH-säännösopas (vain kiinteällä BLUETOOTH-toiminnolla varustetut mallit) Langaton BLUETOOTH ® -tekniikka – tietoja säädöksistä VAIO-tietokoneiden sisäänrakennettua BLUETOOTH-toimintoa voi mallin mukaan käyttää vain seuraavissa maissa: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Norja, Puola, Portugali, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Turkki ja Unkari. Muiden BLUETOOTH-toiminnalla varustettujen laitteiden kanssa tapahtuvaan langattomaan tiedonsiirtoon tarkoitettu kiinteä BLUETOOTH-tekniikka toimii 2,4 GHz:n taajuusalueella (2,400 GHz – 2,4835 GHz). Joissakin tapauksissa tai ympäristöissä rakennuksen omistaja tai siitä vastaava organisaatio on saattanut kieltää langattoman BLUETOOTH-tekniikan käyttämisen. Tällaisia ympäristöjä ovat esimerkiksi lentokoneet, sairaalat tai muut ympäristöt, joissa muille laitteille aiheutettavan häiriön riskin on arvioitu olevan suuri. Jos et ole varma, onko langattoman BLUETOOTH-tekniikan käyttö sallittua tietyssä ympäristössä, kysy lupa ennen toiminnon ottamista käyttöön. Kysy lääkäriltäsi tai henkilökohtaisen lääketieteellisen apuvälineesi (esimerkiksi sydämentahdistimen tai kuulolaitteen) valmistajalta lisätietoja langattoman BLUETOOTH-tekniikan käyttöön mahdollisesti liittyvistä rajoituksista. FI Käyttöehdot ❑ ❑ Ranska: Tämän tuotteen BLUETOOTH-toimintoa saa käyttää vain sisätiloissa. Tämän tuotteen BLUETOOTH-toiminnon käyttäminen ulkotiloissa on kielletty Ranskan alueilla. Varmista, että tuotteen BLUETOOTH-toiminto on poistettu käytöstä, ennen kuin käytät tuotetta ulkotiloissa. (radiotaajuuksien käyttörajoituksiin liittyvä ART-päätös 2002-1009 ja siihen lisätty ART-päätös 03-908). Norjassa tämän radiolaitteen käyttö ei ole sallittua Svalbardissa lähempänä kuin 20 km:n etäisyydellä Ny-Ålesundin keskustasta. 37