Views
4 months ago

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso

U kunt de

U kunt de "InfoLITHIUM"-accu (V-reeks) opladen nadat u deze in de camcorder hebt geplaatst. Opmerkingen U kunt geen andere accu dan de "InfoLITHIUM"-accu van de V-reeks in uw camcorder plaatsen. 1 Schakel uw camcorder uit door het LCD-scherm te sluiten. 2 Bevestig de accu door de klemmen () in de juiste richting te plaatsen en de accu in de richting van het pijltje () te duwen tot u een klik hoort. 3 Sluit de netspanningsadapter en het netsnoer aan op uw camcorder en een stopcontact. Lijn de -markering op de stekker uit met die op de DC IN-aansluiting. Het /CHG-lampje (flitser/opladen) gaat branden en het opladen begint. Als het / CHG-lampje (flitser/opladen) uitgaat, is de accu volledig opgeladen. 4 Wanneer de accu is opgeladen, koppelt u de netspanningsadapter los van de DC IN-aansluiting op de camcorder. Tips Zie pagina 67 voor meer informatie over opname- en weergavetijd. Wanneer de camcorder is ingeschakeld, kunt u controleren hoeveel accucapaciteit er nog overblijft met de aanduiding voor resterende batterijlading linksboven op het LCD-scherm. De accu verwijderen Sluit het LCD-scherm. Druk op de PUSH (accu-ontgrendeling) toets () en verwijder de accu in de richting van het pijltje (). PUSH (accu-ontgrendeling) toets Een stopcontact als stroombron gebruiken Maak dezelfde aansluitingen als bij "Stap 1: De accu opladen". De accu ontlaadt niet, ook niet 12 NL als deze in de camcorder is geplaatst.

Opmerkingen over de accu Wanneer u de accu verwijdert of de netspanningsadapter loskoppelt, moet u eerst het LCD-scherm sluiten en controleren of de (film)/ (foto)-lampjes (p. 19) en het toegangslampje (p. 18) zijn gedoofd. Het /CHG-lampje (flitser/opladen) knippert tijdens het laden in de volgende gevallen: De accu is niet correct in de camcorder geplaatst. De accu is beschadigd. De accu is te koud. Haal de accu van de camcorder en breng hem naar een warme plaats. De accu is te warm. Haal de accu van de camcorder en breng hem naar een koele plaats. Als u een videolamp (los verkrijgbaar) aansluit, kunt u het beste een NP-FV70- of NP-FV100-accu gebruiken. U kunt het beste geen NP-FV30-accu gebruiken omdat u hiermee alleen korte perioden kunt opnemen en afspelen met de camcorder. Om de accu te sparen, schakelt uw camcorder standaard automatisch uit wanneer hij ongeveer 5 minuten niet wordt bediend ([AUTOM. UIT]). Opmerkingen over de netspanningsadapter Steek de netspanningsadapter in een stopcontact waar u gemakkelijk bij kunt. Haal de stekker van de netspanningsadapter onmiddellijk uit het stopcontact als er een storing optreedt wanneer u de camcorder gebruikt. Gebruik de netspanningsadapter niet op een krappe plaats, zoals tussen een muur en een meubel. Zorg ervoor dat u de stekker van de netspanningsadapter en het contactpunt van de accu niet kortsluit met metalen voorwerpen. Dit kan een storing veroorzaken. Aan de slag De accu opladen in het buitenland U kunt de accu met de bijgeleverde netspanningsadapter opladen in alle landen/regio’s met een netspanning van 100 V - 240 V wisselstroom, 50 Hz/60 Hz. Gebruik geen elektronische transformator. NL 13