Views
7 months ago

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso

Uw camcorder goed

Uw camcorder goed gebruiken Films en foto’s verwijderen U kunt mediaruimte vrijmaken door films en foto’s te verwijderen. Opmerkingen Tips U kunt een beeld op het weergavescherm verwijderen via OPTION MENU. 1 Raak (MENU) [Overige wrgvn.] [VERWIJDEREN] (bij de categorie [BWRK]) aan. 30 NL U kunt de beelden niet herstellen nadat u ze hebt verwijderd. Beveilig belangrijke films en foto’s vooraf. Haal de accu of de netspanningsadapter niet van de camcorder terwijl u beelden verwijdert. Hierdoor kan het opnamemedium worden beschadigd. Werp de geheugenkaart niet uit terwijl u beelden erop wist. U kunt beveiligde films en foto’s niet verwijderen. Hef de beveiliging van deze films en foto’s op om ze te kunnen verwijderen. De demonstratiefilm op uw camcorder is beveiligd (HDR-CX350E/CX350VE/CX370E/ XR350E/XR350VE). Indien de verwijderde film is opgenomen in de afspeellijst, wordt de film ook uit de afspeellijst verwijderd. Als de verwijderde film is opgenomen in het opgeslagen scenario voor gemarkeerde weergave, wordt de film ook verwijderd uit het scenario. Om alle beelden op het opnamemedium te verwijderen en alle beschikbare mediumruimte vrij te maken, formatteert u het medium. Verkleinde beelden waardoor u meerdere beelden tegelijkertijd kunt bekijken op een indexscherm worden "miniaturen" genoemd. 2 Om films te verwijderen, raakt u [ VERWIJDEREN] [ VERWIJDEREN] of [ VERWIJDEREN] aan. Om foto’s te verwijderen, raakt u [ VERWIJDEREN] [ VERWIJDEREN] aan. 3 Raak het merkteken aan op de films of foto’s die u wilt verwijderen. Houd het beeld op het LCD-scherm ingedrukt om te bevestigen. Raak aan om terug te keren naar het vorige scherm. 4 Raak [JA] aan. Alle films/foto’s tegelijkertijd verwijderen Raak in stap 2 [ VERWIJDEREN] [ ALLES VERW.]/[ ALLES VERW.] [JA] [JA] aan. Raak [ VERWIJDEREN] [ ALLES VERW.] [JA] [JA] aan om alle foto’s tegelijkertijd te verwijderen.

Alle films/foto’s die op dezelfde dag zijn opgenomen tegelijkertijd verwijderen Opmerkingen Foto’s op een geheugenkaart kunnen niet worden verwijderd volgens opnamedatum. Raak in stap 2 [ VERWIJDEREN] [ VRW.op datum]/[ VRW.op datum] aan. Raak [ VERWIJDEREN] [ VERW.op datum] aan om alle foto’s die op dezelfde dag werden genomen tegelijkertijd te verwijderen. Raak / aan om de opnamedatum van de gewenste films/ foto’s te selecteren en raak vervolgens aan. Raak het beeld op het LCD-scherm aan om het beeld te bevestigen. Raak aan om terug te keren naar het vorige scherm. Raak [JA] aan. Uw camcorder goed gebruiken NL 31