Views
2 months ago

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso

Lees de

Lees de licentieovereenkomst aandachtig. Gaat u akkoord, verander dan in en klik op [Volgende] [Installeren]. Schakel uw camcorder in en sluit hem aan op de computer met de meegeleverde USB-kabel. Het scherm [USB SELECT.] wordt automatisch weergegeven op het scherm van de camcorder. Raak één van de mediatypes op het scherm van de camcorder aan zodat de computer de camcorder herkent. HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/CX370E : [ USB- AANSLTING] (intern geheugen) HDR-XR350E/XR350VE: [ USB- AANSLTING] (interne harde schijf) De weergegeven opnamemedia verschillen volgens het model. Als het scherm [USB SELECT.] niet wordt weergegeven, raakt u (MENU) [Overige wrgvn.] [USB-AANSLTING] (bij de categorie [OVERIG]) aan. Klik op [Doorgaan] op het computerscherm. 34 NL Volg de instructies op het scherm om de software te installeren. Verbind de camcorder met de computer tijdens het installeren van "PMB". Afhankelijk van de computer moet u eventueel nog andere software installeren. Volg de instructies op het installatiescherm om de nodige software te installeren. Start de computer eventueel opnieuw om de installatie te voltooien. Wanneer de installatie is voltooid, verschijnen de volgende pictogrammen. Haal de CD-ROM uit de computer. : start "PMB". : toont "PMB Help". : toont "PMB Launcher". Met "PMB Launcher" kunt u "PMB" of andere software starten of websites openen. Er kunnen andere pictogrammen verschijnen. Er verschijnt mogelijk geen pictogram afhankelijk van de installatieprocedure. Opmerkingen Om discs aan te maken of andere functies van Windows XP te gebruiken, moet Image Mastering API v2.0 for Windows XP zijn geïnstalleerd. Indien Image Mastering API v2.0 for Windows XP niet niet is geïnstalleerd, selecteert u dit bij de vereiste programma’s op het installatiescherm en installeert u het door de instructies te volgen. (Voor het installeren moet de computer zijn verbonden met het internet.) U kunt Image Mastering API v2.0 for Windows XP installeren na het verschijnen van de melding wanneer u de betreffende functies wilt gebruiken.

PMB (Picture Motion Browser) starten Uw camcorder loskoppelen van de computer Klik op het pictogram rechts onderaan op het bureaublad van de computer [USBapparaat voor massaopslag veilig verwijderen]. Dubbelklik op de snelkoppeling "PMB" op het computerscherm. Raak [END] [JA] aan op het scherm van de camcorder. Koppel de USB-kabel los. Opmerkingen Toegang via de computer met de bijgeleverde software "PMB". Pas de bestanden of mappen op de camcorder niet aan met de computer. Het is mogelijk dat de beeldbestanden worden vernietigd of niet worden weergegeven. Gebruik de meegeleverde software "PMB" voor het importeren van opgenomen of bewerkte beelden. Zonder "PMB" kunnen beelden niet goed worden geïmporteerd. De werking wordt niet gegarandeerd als u de bovenstaande handeling uitvoert. Volg de procedure op pagina 30 om beeldbestanden te wissen. Verwijder de beeldbestanden van de camcorder niet rechtstreeks vanaf de computer. Kopieer de bestanden niet vanaf de computer naar het opnamemedium. De werking wordt niet gegarandeerd. U kunt een Blu-ray disc maken met een computer die is uitgerust met een Blu-ray disc burner. Installeer de BD Aanvullende Software voor "PMB"(p. 41). Opmerkingen Klik op [start] [Alle programma’s] [ PMB] om "PMB" te starten als het pictogram niet op het computerscherm verschijnt. Met "PMB" kunt u films en foto’s bekijken en bewerken of discs maken. "PMB Help" lezen Lees de "PMB Help" voor meer informatie over het gebruik van "PMB". Dubbelklik op de snelkoppeling "PMB Help" op het computerscherm om "PMB Help" te openen. Opmerkingen Klik op [start] [Alle programma’s] [PMB] [PMB Help] als het pictogram niet op het computerscherm verschijnt. U kunt de "PMB Help" ook openen via [Help] van "PMB". Films en foto’s opslaan op een computer NL 35