Views
7 months ago

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso

Uw camcorder aanpassen

Uw camcorder aanpassen De menu’s gebruiken Via de menu’s kunt u handige functies gebruiken en diverse instellingen wijzigen. Een oordeelkundig gebruik van menu’s laat u nog meer genieten van uw camcorder. De menu-items van de camcorder zijn onderverdeeld in acht menucategorieën. HANDMATIGE INST. (aan te passen items voor scèneomstandigheden) p. 55 VASTLEGINSTELL. (items voor aangepaste opnames) p. 55 FOTO-INSTELL. (items voor het opnemen van foto’s) p. 56 AFSPELEN (items voor weergave) p. 56 BWRK (items voor bewerking) p. 56 OVERIG (items voor andere instellingen) p. 57 MEDIA BEHEREN (items voor opnamemedia) p. 57 ALGEMENE INST. (andere instelitems) p. 58 Menu items zijn meer in detail beschreven in het "Handycam"-handboek. Menu-instelling / : de menulijst gaat van categorie naar categorie. / : de menulijst verspringt 4 items tegelijk. U kunt knoppen aanraken en uw vinger over het scherm slepen om te bladeren in de menulijst. Het pictogram van de geselecteerde categorie licht oranje op. Wanneer u aanraakt, verschijnt het MIJN MENU-scherm opnieuw. Raak (MENU) aan. Raak [Overige wrgvn.] aan op het MIJN MENU-scherm. Zie volgende pagina voor meer details over MIJN MENU. Raak het scherm links in het midden aan om de weergave te wijzigen. Raak het menu-item dat u wilt wijzigen aan. Wijzig de instelling en raak aan. Raak aan om de menu-instelling te beëindigen. Raak aan om terug te keren naar het vorige menuscherm. 52 NL wordt mogelijk niet weergegeven afhankelijk van het menu-item.

Opmerkingen Afhankelijk van de opname- of weergaveomstandigheden kunt u bepaalde menu-items niet instellen. Menu-items of instellingen die grijs worden weergegeven, kunt u niet gebruiken. Tips Afhankelijk van de menu-items die worden gewijzigd, schakelt uw camcorder tussen de weergave- en de opnamestand (film/foto). Gebruik van MIJN MENU Menu-items zijn vlotter te gebruiken wanneer u veel gebruikte menu-items registreert met MIJN MENU. U kunt 6 menu-items registreren via elke MIJN MENU van FILM, FOTO en AFSPELEN. Bijvoorbeeld: [SPOTMTR/FOCUS] verwijderen en [ FADER] registreren Raak (MENU) aan. Raak [MIJN MENU INST.] aan. Raak [FILM] aan. Raak [SPOTMTR/FOCUS] aan. Raak aan. Raak [ FADER] (bij de categorie [HANDMATIGE INST.]) aan. Wanneer MIJN MENU wordt weergegeven, raakt u aan. Herhaal de bovenvermelde stappen om menu-items te registreren via MIJN MENU en nog meer te genieten van uw "Handycam". Uw camcorder aanpassen Tips Wanneer externe opslagapparatuur is aangesloten, verschijnt het exclusieve MIJN MENU. NL 53