Views
7 months ago

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso

(ALGEMENE

(ALGEMENE INST.)-categorie INS.GELUID/WRGV VOLUME............................ Regelt het volume van het weergavegeluid (p. 26). PIEPTOON......................... Bepaalt of de camcorder al dan niet een pieptoon laat horen. LCD HELDER..................... Regelt de helderheid van het LCD-scherm. NIV.AV.LCD........................ Regelt de achtergrondverlichting van het LCD-scherm. LCD KLEUR........................ Regelt de kleurintensiteit van het LCD-scherm. DISPLAYINSTELL............. Bepaalt hoelang pictogrammen en aanduidingen worden weergegeven op het LCD-scherm. UITVOERINSTELL. TV-TYPE............................. Converteert het signaal afhankelijk van de aangesloten TV (p. 27). COMPONENT................... Selecteer deze optie als u de camcorder via de componentingang aansluit op een TV (p. 28). HDMI-RESOLUTIE........... Selecteert de uitgevoerde beeldresolutie wanneer u uw camcorder aansluit op een TV met een HDMI-kabel. DISPLAY............................. Bepaalt of de on-screen displays al dan niet op het TV-scherm verschijnen. KLOK/ TAALINS. KLOK INSTEL.................... Stelt datum en tijd in (p. 14). GEBIED INST..................... Compenseert een tijdsverschil zonder de klok te stoppen (p. 14). KLOK AUT.AANP.* 1 ......... Bepaalt of de camcorder de klok al dan niet automatisch instelt op basis van het GPS-tijdsignaal. GEBIED AUT.AANP.* 1 ..... Bepaalt of de camcorder al dan niet automatisch het tijdverschil compenseert op basis van het GPS-positiesignaal. ZOMERTIJD...................... Stelt de zomertijd in (p. 14). TAALINSTELL.............. Stelt de schermtaal in (p. 15). STROOMINSTELL. AUTOM. UIT...................... Wijzigt de [AUTOM. UIT]-instelling (p. 13). AAN/UIT VIA LCD........... Bepaalt of de camcorder al dan niet in en uit wordt geschakeld bij het openen en sluiten van het LCD-scherm. ANDERE INSTELL. DEMOFUNCTIE............... Bepaalt of de demonstratie al dan niet wordt weergegeven. KALIBRATIE....................... Kalibreert het touch panel. CTRL.VOOR HDMI.......... Bepaalt of de afstandsbediening van de TV al dan niet moet worden gebruikt wanneer de camcorder is aangesloten op een "BRAVIA" Synccompatibele TV met behulp van de HDMI-kabel (los verkrijgbaar). VALSENSOR* 3 .................. Schakelt de valsensor in of uit. OPNAMELAMP................ Bepaalt of OPNAMELAMP al dan niet oplicht. EXTERNE CTRL................ Bepaalt of de draadloze afstandsbediening al dan niet wordt gebruikt. * 1 HDR-CX350VE/XR350VE * 2 HDR-CX300E/CX305E/CX350E/CX350VE/CX370E * 3 HDR-XR350E/XR350VE * 4 HDR-CX300E/CX350E/CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE 58 NL

Gedetailleerde informatie halen uit het "Handycam"- handboek Het "Handycam"-handboek is een handleiding die kan worden geraadpleegd op een computerscherm. Het "Handycam"- handboek is bedoeld voor een beter inzicht in de werking van uw camcorder. 1 Om het "Handycam"-handboek te installeren op een Windows computer, plaatst u de meegeleverde CD-ROM in het schijfstation van de computer. 2 Klik op [Handboek] op het installatiescherm. Dubbelklik op de snelkoppeling op het computerscherm om het "Handycam"- handboek in te kijken. Open bij een Macintosh de map [Handbook] – [NL] op de CD-ROM en kopieer [Handbook. pdf]. U hebt Adobe Reader nodig om het "Handycam"-handboekte lezen. Als dit niet op de computer is geïnstalleerd, kunt u het downloaden van de webpagina van Adobe Systems: http://www.adobe.com/ Zie "PMB Help" voor meer details over de meegeleverde software "PMB" (p. 35). 3 Klik op de gewenste taal en modelnaam van uw camcorder [Installeren] en volg de instructies op het scherm om "Handycam"-handboek te installeren. De typebenaming is onderaan op uw camcorder gedrukt. Uw camcorder aanpassen NL 59