Views
8 months ago

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie Problemen oplossen Volg de onderstaande procedure wanneer u problemen ondervindt bij het gebruik van uw camcorder. Controleer de lijst (p. 60 tot 62), en inspecteer uw camcorder. Koppel de spanningsbron los en na ongeveer 1 minuut weer aan, en schakel de camcorder in. Druk op RESET (p. 72) met een puntig voorwerp en schakel de camcorder in. Als u op RESET drukt, worden alle instellingen gereset, met inbegrip van de klokinstelling. Neem contact op met de Sonyhandelaar of een plaatselijke, door Sony erkende onderhoudsdienst. Uw camcorder moet mogelijk worden geïnitialiseerd of het interne opnamemedium van de camcorder moet worden vervangen, afhankelijk van het probleem. De gegevens op het interne opnamemedium worden dan gewist. Kopieer de gegevens op de interne opnamemedia naar andere media (backup) alvorens uw camcorder te verzenden voor reparatie. U wordt niet vergoed voor eventueel verlies van gegevens op interne opnamemedia. Tijdens de reparatie wordt mogelijk een minimum aan gegevens in op interne opnamemedia gecontroleerd om het probleem te onderzoeken. Uw Sony-handelaar zal echter nooit gegevens kopiëren noch bewaren. Raadpleeg het "Handycam"-handboek (p. 59) voor meer details omtrent problemen met uw camcorder, en de PMB Help (p. 35) voor de aansluiting van uw camcorder op een computer. 60 NL Het toestel wordt niet ingeschakeld. Plaats een opgeladen accu in de camcorder (p. 11). Steek de stekker van de netspanningsadapter in een stopcontact (p. 12). De camcorder functioneert niet, zelfs niet als de stroom is ingeschakeld. Het duurt enkele seconden voordat uw camcorder klaar is voor opname nadat het toestel is ingeschakeld. Dit duidt niet op een storing. Trek de stekker van de netspanningsadapter uit het stopcontact of verwijder de accu en sluit deze na ongeveer 1 minuut weer aan. Als de camcorder nog steeds niet werkt, drukt u op RESET (p. 72) met behulp van een scherp voorwerp. (Als u op RESET drukt, worden alle instellingen, met inbegrip van de klokinstelling, gereset.) Uw camcorder is heel warm. Schakel de camcorder uit en laat hem afkoelen op een koele plek. Uw camcorder is heel koud. Laat de camcorder ingeschakeld. Werkt uw camcorder nog altijd niet, schakel hem dan uit en breng hem naar een warme plaats. Laat uw camcorder opwarmen en schakel hem vervolgens in. De camcorder wordt warm. Het is mogelijk dat de camcorder warm wordt tijdens het gebruik. Dit duidt niet op een storing. De stroom wordt plotseling uitgeschakeld. Gebruik de netspanningsadapter (p. 12). Schakel de camcorder weer in. Laad de accu op (p. 11).

Door op START/STOP of PHOTO te drukken, worden geen beelden opgenomen. Druk op MODE om het (film)-lampje of (foto)-lampje in te schakelen. Het beeld dat u zojuist hebt opgenomen, wordt vastgelegd op het opnamemedium. U kunt geen nieuwe opname maken tijdens deze periode. Het opnamemedium is vol. Verwijder ongewenste beelden (p. 30). Het totale aantal filmscènes of foto’s overschrijdt de opnamecapaciteit van de camcorder. Verwijder ongewenste beelden (p. 30). Het opnemen stopt. Uw camcorder is heel warm/koud. Schakel de camcorder uit en laat hem enige tijd op een koele/warme plaats. "PMB" kan niet worden geïnstalleerd. Controleer de computeromgeving of installatieprocedure om "PMB" te installeren (p. 32). "PMB" functioneert niet correct. Sluit "PMB" en start uw computer opnieuw. De camcorder wordt niet herkend door de computer. Koppel andere apparaten dan het toetsenbord, de muis en uw camcorder los van de USBaansluiting van de computer. Koppel de USB-kabel los van de computer, start de computer opnieuw en sluit computer en camcorder weer aan op de juiste manier. Zelfdiagnose/waarschuwingen Als er aanduidingen op het LCD-scherm worden weergegeven, controleert u het volgende. Als het probleem blijft optreden nadat u herhaaldelijk hebt geprobeerd dit op te lossen, neemt u contact op met de Sonyhandelaar of een plaatselijke, door Sony erkende onderhoudsdienst. Geef dan de volledige foutcode die begint met C of E. C:04: De accu is geen "InfoLITHIUM"-accu V-reeks. Gebruik een "InfoLITHIUM"-accu (V serie) (p. 11). Sluit de stekker van de netspanningsadapter goed aan op de camcorder (p. 11). C:06: De temperatuur van de accu is te hoog. Vervang de accu of leg hem op een koele plaats. C:13: / C:32: Verwijder de stroombron. Sluit de stroombron weer aan en gebruik de camcorder weer. E:: Volg de stappen van tot op pagina 60. De interne harde schijf van de camcorder is vol. Wis overbodige beelden op de interne harde schijf (p. 30). Er heeft zich een storing voorgedaan met de interne harde schijf van uw camcorder. Aanvullende informatie Batterij bijna leeg. NL 61