Views
8 months ago

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso Croato

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso Croato

➇ Nakon uključivanja

➇ Nakon uključivanja kamkordera potrebno je nekoliko sekundi prije nego je moguće snimanje. Za to vrijeme se ne može rukovati kamkorderom. ➇ Po završetku snimanja bit će aktivni sljedeći indikatori ako se podaci još uvijek upisuju na medij za snimanje. Za to vrijeme nemojte izlagati kamkorder udarcima ili vibracijama niti skidati bateriju ili odspajati mrežni adapter. – Indikator pristupa (str. 19) svijetli ili trepće – Na gornjem desnom dijelu LCD zaslona trepće ikona medija. Savjeti ➇ Pogledajte str. 67 za podatke o vremenu snimanja videozapisa. ➇ Tijekom snimanja videozapisa možete snimati fotografije pritiskom tipke PHOTO dokraja (Dual Rec). ➇ Kad kamkorder prepozna lice, pojavi se bijeli okvir i automatski se optimizira kvaliteta slike oko lica ([FACE DETECTION]. ➇ Lice na kojem je prioritet odaberite tako da ga dodirnete. ➇ Prema standardnoj postavci se automatski snima fotografija kad kamkorder prepozna osmijeh osobe u kadru tijekom snimanja videozapisa (Smile Shutter). ➇ Možete snimati fotografije iz snimljenih videozapisa. ➇ Možete provjeriti vrijeme snimanja, preostali kapacitet i sl. tako da dodirnete Ű (MENU) t [Show others] Ű [MEDIA INFO] (u kategoriji Φ [MANAGE MEDIA]). ➇ LCD zaslon kamkordera može prikazati slike preko cijele svoje površine (full pixel display). Međutim, pri tome može doći do manjeg rezanja gornjeg, donjeg, desnog i lijevog kraja slike kod reprodukcije na TV-u koji nije kompatibilan s full pixel display. U tom slučaju, podesite [GUIDEFRAME] na [ON] i snimajte slike tako da pratite vanjski okvir prikazan za zaslonu kao pomoć. ➇ Za podešavanje nagiba LCD zaslona, prvo otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva prema kamkorderu ( A) i zatim podesite nagib (B). B 90 stupnjeva (maks.) B 180 stupnjeva (maks.) A 90 stupnjeva prema kamkorderu ➇ Standardno je [ u STEADYSHOT] podešeno na [ACTIVE]. Podaci o snimanju Datum, vrijeme, uvjeti snimanja i koordinate (HDR-CX350VE/XR350VE) automatski se pohranjuju na medij tijekom snimanja. Podaci se ne prikazuju tijekom snimanja. Ipak, možete ih provjeriti kao [DATA CODE] tijekom reprodukcije. Za njihov prikaz dodirnite Ű (MENU) t [Show others] t [PLAYBACK SET] (u kategoriji ƶ [PLAYBACK]) t [DATA CODE] t željenu postavku t ű t Ż t Ų. 22

Snimanje fotografija Standardna je postavka snimanje fotografija na sljedeći medij. HDR-CX300E/CX305E/CX350E/CX350VE/CX370E: Ugrađena memorija HDR-XR350E/XR350VE: Ugrađen tvrdi disk Savjet ➇ Za promjenu medija za snimanje, pogledajte str. 17. A Pritisnite MODE za uključivanje indikatora v (fotografija). Prikaz na LCD zaslonu prelazi na snimanje fotografija i format zaslona postaje 4:3. B Pritisnite PHOTO lagano za izoštravanje, zatim pritisnite dokraja. ➇ Fotografije možete snimati i tako da dodirnete na LCD zaslonu. Snimanje/reprodukcija Treperi t Svijetli Kad nestane *, fotografija je snimljena. Savjeti ➇ Na LCD zaslonu možete provjeriti broj fotografija koje možete snimiti (str. 70). ➇ Za promjenu veličine slike dodirnite Ű (MENU) t [Show others] t [ IMAGE SIZE] (u kategoriji ǔ [PHOTO SETTINGS]) t željenu postavku t ű t Ų. ➇ Ne možete snimati fotografije dok je prikazana ikona v. ➇ Bljeskalica kamkordera se automatski aktivira kad je okolna rasvjeta nedovoljna. Bljeskalica ne radi tijekom snimanja videozapisa. Možete promijeniti način rada bljeskalice dodirom na Ű (MENU) t [Show others] t [FLASH MODE] (u kategoriji ǔ [PHOTO SETTINGS]) t željenu postavku t ű t Ų. ➇ Ako snimate fotografije dok je postavljen konverzijski objektiv (prodaje se odvojeno), može se pojaviti sjena. 23